Pracownia Odkształcenia Plastycznego Metali (DN-6)

blaszki5.jpg

Tematyka badawcza

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kształtowanie właściwości metali i stopów poprzez rozdrobnienie struktury metodami intensywnej przeróbki plastycznej.

• Niejednorodne płynięcie metali oraz jego wpływ na proces rekrystalizacji (współpraca z Ecole des Mines de Saint Etienne, Centre SMS (Francja)).

• Mechanizmy łączenia oraz wieloskalowa analiza strefy połączenia w platerach wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu (współpraca z ZTW Explomet w Opolu, Université Paris-Sud, Laboratoire de Physico-Chimie de l'Etat Solide, Orsay (Francja) oraz AGH Kraków)

 

 

Projekty badawcze NCN/MNiSW:

  • Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rsc po zmianie drogi deformacji oraz w procesie monotonicznego odkształcenia, Nr UMO-2014/13/B/ST8/04291 (2015-2017). Kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt badawczy finansowany przez NCN - OPUS)

  • Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych platerów na bazie miedzi wytworzonych metodą spajania wybuchowego, Nr: 2012/05/B/ST8/02522 (2013-2016). Kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt badawczy finansowany przez NCN - OPUS).

  • Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i mono- kryształów o strukturze rsc w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego, Nr: 2012/07/B/ST8/03055 (2013-2016). Kierownik projektu - Dr hab. Andrzej Pawełek (Projekt badawczy finansowany przez NCN - OPUS).

  • Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trójwarstwowych układów platerów na bazie metali reaktywnych wytwarzanych metodą spajania wybuchowego, Nr: 2012/04/M/ST8/00401 (2012-2015). Kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt badawczy finansowany przez NCN - HARMONIA).

  • Krystalograficzne aspekty procesu rekrystalizacji w technicznych stopach aluminium, Nr: IP2011 036471 (2012-2014). Kierownik projektu - Dr inż. Magdalena Miszczyk (Projekt badawczy finansowany przez MNiSW - Iuventus Plus).

  • Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej, Nr: N N507 301040 (2011-2014). Kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt badawczy finansowany przez NCN).

  • Opracowanie i identyfikacja modeli naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych w skali mikro, 2011/01/B/ST8/01649 (2011-2014). Kierownik projektu - Dr inż. Wojciech Wajda (Projekt badawczy finansowany przez NCN).

  • Opracowanie sposobów identyfikacji mechanizmów deformacji plastycznej z wykorzystaniem zoptymalizowanej techniki emisji akustycznej w próbach ściskania metali oraz stopów i kompozytów przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania, Nr: N507 598038 (2010-2013). Kierownik projektu - Dr hab. Andrzej Pawełek (Projekt badawczy finansowany przez NCN).

  • Wpływ struktury wydzieleń fazowych na proces rozdrobnienia strukturalnego oraz zachowanie w procesie rekrystalizacji w stopach aluminium przetworzonych metodami intensywnej przeróbki plastycznej, Nr: 765/N-FRANCJA/2010/0 (2010-2012) kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt badawczy finansowany przez MNiSW).

  • Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych wyrobów przeznaczonych na elementy wymienników ciepła wykonane z nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie stopów aluminium, Nr: R15 048 03 (2007-2010) kierownik projektu - Prof. Henryk Paul (Projekt Badawczo - Rozwojowy Finansowany przez MNiSW).


Współpraca zagraniczna:

• University of Louvain (UCL), CESAME-MEMA; Analiza mechanizmów deformacji w skali mikro próbek ze stali TWIP ściskanych w płaskim stanie odkształcenia, 2014-2016 (Dr W. Wajda)/(Prof. Laurent Delannay).

• Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), Laboratoire de Physico-Chimie de l'Etat Solide, Université Paris-Sud, Orsay, France; Prof. Thierry Baudin/Prof. Henryk Paul, 2010-2015.
Badania struktury i właściwości materiałów dla przemysłu nuklearnego, w szczególności stopów Zr i Ti, a także materiałów kompozytowych na bazie Zr i Ti, wytwarzanych z wykorzystaniem technologii wybuchowego spajania.

• Instytut Materiałów i Mechaniki Maszyn, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja; Emisja akustyczna w ściskanych stopach i kompozytach Mg i Al przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcania, 2010-2012.

• École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, Centre Sciences des Matériaux et des Structures, Modifications de la microstructure et de la texture pendant le recuit des métaux déformés de structure c.f.c - Thèse de Docteur - Magdalena Maria Miszczyk (Prof. Henryk Paul (IMMS PAS), Prof. Julian H. Driver (EMSE) et Claire Mauricce (EMSE), 2008-2013.

 

Współpraca z ośrodkami w Polsce:

AGH ISiM (Prof. Ł. Madej) - w zakresie modelowania procesów deformacji w oparciu o model Crystal Plasticity oraz Digital Material Representation.

 

Współpraca z przemysłem:

ZTW Explomet w Opolu - w zakresie badania własności mechanicznych i analizy zmian zachodzących w strefie połączenia platerów wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu.

 

Prace doktorskie - obronione:

2013 - Magdalena, Maria Miszczyk, Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals (Promotorzy: Prof. Henryk Paul, Prof. oraz Julian H. Driver i Dr Claire Maurice - promotor pomocniczy).

2010 - Joanna Bogucka, Zmiany plastyczności stopów aluminium poddanych rozdrobnieniu ziarna metodą intensywnych odkształceń plastycznych (Promotor: Dr hab. inż. Henryk Paul).

2008 - Marcin Bijak, Zależność orientacji w procesie rekrystalizacji odkształconych monokryształów stopu Al-Mn (Promotor: Dr hab. inż. Henryk Paul).

 

Prace doktorskie - w trakcie realizacji:

mgr inż. Jagoda Poplewska, Rola granic małego kąta w przemianach mikrostruktury i tekstury podczas wyżarzania silnie odkształconych stopów aluminium (Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Henryk Paul).

mgr inż. Wojciech Skuza, Charakterystyka przemian zachodzących w strefie połączenia platerów na bazie miedzi wytworzonych metodą spajania wybuchowego (Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Henryk Paul, Opiekun pomocniczy: Dr inż. Wojciech Wajda).