blaszki5.jpg

Dr inż. Grzegorz Garzeł

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków ul.Reymonta 25

Tel: (012) 2952843, pokój 21, fax: (012) 2952804

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Grzegorz Garzeł jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie od 2000 roku, od 2002 na stanowisku asystenta, a od 2007 adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (2000)

Doktor Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2007

Studia dodatkowe:
Uniwersytet Jagielloński: studia podyplomowe- Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu

 

Dorobek naukowy

Łącznie 20 opublikowanych pozycji, w tym: 19 prac w recenzowanych czasopismach naukowych.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. M. Kopyto, G. Garzel: L.A Zabdyr: Thermodynamic properties of the liquid Bi-Cu-Sn lead-free solder alloys, Journal of Mining and Metallurgy B : Metallurgy 45, (2009) 95-100.

 2. G. Garzel, J.  Janczak-Rusch, J., L. Zabdyr : Reassessment of the Ag-Cu phase diagram for nanosystems including particle size and shape effect,Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 36,(2012), 52-56.

 3. P. Fima , G. Garzeł: Thermal analysis and microstructure of the as-cast Ag-Bi-Cu alloys, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, (2014), 44, pp. 48-53.

 4. P. Fima , G. Garzeł, A. Sypien: Wetting of Cu Pads by Bi-2.6Ag-xCu Alloys and Phase Equilibria in the Ag-Bi-Cu System,
  JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS (2014),43, pp. 4365-4373.

 5. G. Garzel, M.Kopyto, L. A. Zabdyr, Thermodynamic properties of the liquid Ag-Bi-Cu-Sn Lead-Free Solder Alloys
  J. Min. Metall. Sect. B-Metall.  (2014), 
  50, pp145-148.

   

 

Projekty badawcze

Projekty Unii Europejskiej

· COST, Action 531 – „Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego”, wykonawca, 2002-2006

· COST, Action MP 0602 – „Kompleksowe badania właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych oraz charakterystyka strukturalna materiałów do potencjalnych zastosowań na wysoko temperaturowe lutowia bezołowiowe”, wykonawca, 2007-2010


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institute of Physics of Materials, Brno Czech Republic, STSM (Short Term Scientific Mission) akcji COST 531, (2 tygodnie), 2006.

Empa-Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS, 2011, (1 rok).


Organizacja konferencji i sympozjów

Członek komitetu organizacyjnego konferencji CALPHAD XXXIII: An International Conference on Phase Diagram Calculations and Computational Theromchemistry, Kraków 2004.

Członek komitetu organizacyjnego konferencji TOFA 2008: Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, Kraków 2008.

Członek komitetu organizacyjnego konferencji AMT 2010: Advanced Materials and Technology, Zakopane 2010.


Główne zainteresowania naukowe

Doświadczalne wyznaczanie własności termodynamicznych układów metalicznych i ceramicznych metodami elektrochemicznymi oraz metodami analizy termicznej (DSC, DTA).

Krytyczne opracowania układów równowagi: optymalizacja metodą Calphad.