blaszki5.jpg

Dr inż. Łukasz Rogal

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 12 2952826


Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, 2008

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013


Dorobek naukowy

Łącznie 27 opublikowanych pozycji (21 ujętych w JCR)
Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, Deformation behavior of high strength X210CrW12 steel after semi-solid processing, Material Science and Engineering A, 603: 93-97, 2014.

 2. Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, Mechanical properties and corrosion resistance of X210CrW12 steel after semi-solid processing and heat treatment, Materials Characterization, 88 (2014) 100-110

 3. Ł. Rogal, Odkształcenie plastyczne jako droga do mikrostruktury globularnej w stopach aluminium, magnezu i stal narzędziowej, Polska Metalurgia w Latach 2011-2014, str. 921-935.

 4. Ł. Rogal, G. Korpala, J. Dutkiewicz, Evolution of microstructure in 100Cr6 steel after cooling from a thixoforming temperature to bainitic transformation ranges, Materials Science and Engineering: A, 624: 291-299, 2015.

 5. Ł. Rogal, F. Czerwiński, L. Litynska-Dobrzyńska, P. Bobrowski, A. Wierzbica-Miernik, J, Dutkiewicz , Effect of Hot Rolling and Equal-Channel Angular Pressing on Generation of Globular Microstructure in Semi-Solid Mg-3% Zn Alloy, Solid State Phenomena,;217: 381-388, 2015

 6. J. Dutkiewicz, J. Głownia, Ł Rogal , Preparation of Globular Microstructure in H18 Steel for Semi Solid Processing with the Use of Boron Addition, Solid State Phenomena, 217: 8-14, 2015.

 7. Ł. Rogal, Odlewanie tiksotropowe - nowoczesna technologia wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, Mechanik, 12: 19-22, 2015.

 8. Ł Rogal, W Solano-Álvarez, Z Szklarz, H Bhadeshia, Feasibility study for thixioforming nanostructure bainitic steels, Materials Science and Engineering: A, 651: 708-719, 2016.

 9. Ł. Rogal, J. T. Bonarski, P. Bobrowski, Effect of Tempering and strain on decomposition of metastable austenite in X210CrW12 thixo-cast steel, Journal of Materials Engineering and Performance, 25/3: 845-852, 2016.

 10. Ł. Rogal, W. Solano-Alvarez, H. Bhadeshia, Melt-spinning and semi-solid processing of superbainitic steel, Materials Science and Technology, 33/7: 870-878, 2017.

 11. Ł. Rogal, Semi-solid processing of the CoCrCuFeNi high entropy alloy, Materials and Design 119: 2017 406-416, 2017.

 12. Ł. Rogal, Opportunities in Developing Semi-Solid Processing: Aluminum, Magnesium, and High-Temperature Alloys, Materials Science and Technology, 33/ 7: 759-764, 2017.

 13. Z. Szklarz, M. Bisztyga, H. Krawiec, Ł. Rogal, Corrosion behavior of ZE41A magnesium alloy after thixoforming process and heat treatments", Applied Surface Science, 405: 529-539, 2017.

 14. K. Sołek, Ł. Rogal, P. Kapranos, Evolution of Globular Microstructure and Rheological, Properties of Stellite21 Alloy after Heating to Semisolid, Journal of Materials Engineering and Performance, 26: 115-123, 2017.

 15. Ł. Rogal, On the microstructure and mechanical properties of the AlCoCrCuNi high entropy alloy processed in the semi-solid state, Materials Science and Engineering: A,707:139-151, 2017.

 16. J. Dutkiewicz, Ł. Rogal, P. Fima, P. Ozga, Composites strengthened with graphene platelets formed in semi-solid state based on α and α/β MgLiAl alloys, Journal of Materials Engineering and Performance, przyjeta do druku dn 07.02.2018.

 17. Ł. Rogal, P. Bobrowski, A. Tarasek, D. Kalita, F. Czerwinski, Effect Of SiC Nano-Particles On Microstructure And Mechanical Properties Of The CoCrFeMnNi High Entropy Alloy, Journal of Alloys and Compounds, 708: 344-352, 2017.

 18. Ł. Rogal, D. Kalita, L. Litynska-Dobrzynska, CoCrFeMnNi High Entropy Alloy Matrix Nanocomposite With Addition Of AL2O3, Submitted to Intermetallics, 86: 104-109, 2017.

 19. Ł. Rogal, P. Bobrowski, F. Körmann, S. Divinski, F. Stein, B. Grabowski, Computational engineering of sublattice ordering in a hexagonal AlHfScTiZr high entropy alloy, Scientific Report, 7: 2017.

 20. Ł. Rogal, F. Czerwinski, P.T. Jochym, L. Litynska-Dobrzynska,, Microstructure and mechanical properties of the novel Hf25Sc25Ti25Zr25 equiatomic alloy with hexagonal solid solutions, Materials and Design, 92:8-17, 2016.

 21. Ł. Rogal, J. Morgiel, Z. Światek, F. Czerwiński, Microstructure and mechanical properties of the new Nb25Sc25Ti25Zr25 eutectic high entropy alloy, Materials Science and Engineering A, 651:590-597, 2016.

 22. J. Dutkiewicz, Ł. Rogal, W. Wajda, A. Kukuła-Kurzyniec, C. Coddet, L. Dembinski, Aluminum Matrix Composites Strengthened with CuZrAgAl Amorphous Atomized Powder Particles, Journal of Materials Engineering and Performance, 624: 291-299, 2015.

 23. M. Mitka, A. Goral, Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzynska, Microstructure of mechanically alloyed and annealed Al62Cu25.5Fe12.5 powder, Journal of Alloys and Compounds, 653: 47-53, 2015.

 24. J. Dutkiewicz, M. Szutkowska, W. Leśniewski, P. Wieliczko, A. Pieczara, Ł. Rogal ,The effect of TiC on structure and hardness of Wc-Co composites prepared using various consolidation methods, Composites Theory and Practice, 14/2: 91-95, 2014.


Patenty

1) Nr 227684: Staliwo wysoko-manganowe o strukturze globularnej, Ł. Rogal , J. Dutkiewicz, J. Głownia, Grzegorz Tęcza.

2) Nr 228007: Zestaw narzędzia skrawającego i sposób wykonania zestawu narzędzia skrawającego, Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, G. Tęcza, J. Głownia.

Projekty badawcze

 • NCN, SONATA, No 2014/15/D/ST8/02638, Opracowanie nowych wieloskładnikowych układów metalicznych o wysokiej entropii konfiguracyjnej i przeważającym udziale heksagonalnych roztworów stałych. Kierownik projektu - 2016-2018

 • 2) NCBiR, No LIDER/007/151/L-5/13/NCBR/2014, Opracowanie innowacyjnej technologii formowania ze stanu stało-ciekłego nowej generacji stopów magnezu oraz nano-kompozytów magnezowych. Kierownik projektu, 2015-2018.

 • 3) MNiSW, Iuventus Plus IV, No IP0400/IP2/2015/73, Wpływ nanocząstek Al2O3 i SiC na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne wysokoentropowych stopów FeNiCoCrMn i AlCoCrFeNi. Kierownik projektu - 2016-2017.

 

Doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą

University of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy,, Phase Transformations Group" 25.09. -24.10.2015

CANMET-MATERIALS, Natural Resources Canada Ontario, Canada 28.09-06.10.2014,  15-22.01.2015

University Of Leicester 30-01-09.02.2014


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Sekretarz: 9th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 10-13 September 2012 Sieniawa, Poland

 

Najważniejsze międzynarodowe I krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Stypendium projektu Doctus „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Materiałów kompozytowych


Główne zainteresowania naukowe

Przemiany fazowe w stalach, odlewanie tiksotropowe stopów metali