Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Studium Doktoranckie IMIM PAN z zakresu Inżynieria Materiałowa i Metalurgia

Studium Doktoranckie z zakresu "Inżynieria Materiałowa i Metalurgia" prowadzone jest przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN - UJ z zakresu Inżynieria Materiałowa

Środowiskowe Studium Doktoranckie z zakresu "Inżynieria Materiałowa" prowadzone jest przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie przy udziale Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na podstawie rozporządzenia zamieszczonego w Dzienniku Ustaw 2014.198 art 1: "Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom", zawiesza się nabór kandydatów na Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN - UJ w zakresie Inżynieria Materiałowa ze względu na fakt, iż Uniwersytet Jagielloński nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w tej dyscyplinie.Zarządzenie Dyrektora Instytutu (nr 6/2021) z dnia 11 lutego 2021r.

w sprawie zmian Regulaminu Uczestnictwa w programie "Doktorat Wdrożeniowy"

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

LISTA RANKINGOWA oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Studia Doktoranckie z zakresu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej prowadzone przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk


Informacja dla kandydatów na I rok studiów Studium Doktoranckiego IMIM PAN z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii (rekrutacja 2018/2019):

Warunki oraz tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej w roku akademickim 2018 /2019 -

Regulamin Studiów Doktoranckich z zakresu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Kwestionariusz osobowy zawierający podstawowe informacje o Kandydatce/Kandydacie

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN informuje kandydatów na  studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Poniżej załączony jest wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego.

Wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego

Lista tematów proponowanych w ramach Studium Doktoranckiego - Rekrutacja 2018/2019

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN


Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie dokonywana jest w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 13 września 2017 r.

Na stronie internetowej IMIM PAN umieszczony został formularz rejestracyjny na rozmowę rekrutacyjną na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim w roku akademickim 2017/2018. Początek naboru zgłoszeń rekrutacyjnych rozpoczyna się w dniu 1 września 2017 roku, o godz. 9.00 i trwa do dnia 13 września 2017  roku, do godz. 15:00.

Równocześnie obowiązują Warunki i tryb rekrutacji zawarte w Uchwale Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie zamieszczone na stronie IMIM PAN.

Warunki oraz tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017 /2018 -  Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie

Regulamin Studiów Doktoranckich 

Lista tematów proponowanych w ramach Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN informuje kandydatów na  studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Poniżej załączony jest wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego.

Wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego

Kwestionariusz osobowy zawierający podstawowe informacje o Kandydatce/Kandydacie

Tematyka prowadzonych badań w poszczególnych zespołach badawczych jest dostępna na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce Pracownie.

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN


Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie dnia 26 września 2016 r.

Informacja dla kandydatów na I rok studiów Studium Doktoranckiego IMIM PAN z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii (rekrutacja 2016/2017):

Warunki oraz tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej w roku akademickim 2016 /2017 -  Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie

Regulamin Studiów Doktoranckich z zakresu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN informuje kandydatów na  studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Poniżej załączony jest wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego.

Wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego

Tematyka prowadzonych badań w poszczególnych zespołach badawczych jest dostępna na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce Pracownie.

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN


Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Informacja dla kandydatów na I rok studiów Studium Doktoranckiego IMIM PAN z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii (rekrutacja 2015/2016):

Warunki oraz tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej w roku akademickim 2015 /2016

Załącznik 1 - Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie

Załącznik 2 - Regulamin Studiów Doktoranckich z zakresu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN informuje kandydatów na  studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Poniżej załączony jest wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego.

Wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego

Tematyka prowadzonych badań w poszczególnych zespołach badawczych jest dostępna na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce Pracownie.

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN


Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015

Informacja dla kandydatów na Studia Doktoranckie

W związku z dużym zainteresowaniem naborem na Studia Doktoranckie IMIM PAN-UJ z zakresu inżynierii materiałowej wprowadza się dodatkowy (trzeci) termin egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na Studia, tj. poniedziałek 29 września 2014, godz. 10.00, IMIM PAN Kraków, ul. Reymonta 25, stara Sala Seminaryjna, II piętro.

Drugi termin egzaminu kwalifikacyjnego - 22 września 2014, godz. 10.00 - pozostaje bez zmian.

Kierownik Studium Doktoranckiego


Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN-UJ informuje kandydatów na studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Wykaz pracowników naukowych uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich jest dostępny na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce Pracownie, gdzie potencjalny kandydat może zapoznać się również z tematyką prowadzonych badań w poszczególnych zespołach badawczych.

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN-UJ


Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy udziale Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza się rekrutację na Stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej w roku akademickim2014/2015

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Wyniki rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 (nabór III,  dnia 29 września)

Wyniki rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 (nabór II,  dnia 22 września)

Wyniki rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 (nabór I,  dnia 1 lipca)

Warunki oraz tryb rekrutacii na Stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej w roku akademickim 2014 /2015

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

Informacja dla kandydatów na I rok studiów Środowiskowego Studium Doktoranckiego IMIM PAN - UJ z zakresu inżynierii materiałowej (rekrutacja 2013/2014

Wyniki rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 (nabór I  dnia 3 lipca i nabór II dnia 18 września)


Interdyscyplinarne studia z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim


Szanowni Państwo,

zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Młodzi Alchemicy".

Materiał ten opowiada o studentach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim.

Studium doktoranckie prowadzone jest przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FILM pt. Młodzi Alchemicy

 


Informacja dla kandydatów na "Interdyscyplinarne studia z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim"

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2011/2012

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza nabór na „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim" w roku akademickim 2011/12.

Początek naboru zgłoszeń rekrutacyjnych wyłącznie za pośrednictwem platformy e-learningowej umieszczonej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl rozpoczyna się w dniu 1 września 2011 roku, o godz. 9.00, i trwa do dnia 7 września 2011 roku, do godz. 12.00, lub do momentu zarejestrowania 16 zgłoszeń rekrutacyjnych.

Studia doktoranckie będą miały profil stacjonarny oraz bezpłatny. Dla najlepszych studentów przyznane zostaną atrakcyjne stypendia naukowe. Potencjał kadry dydaktycznej oraz infrastruktura badań naukowych IMIM PAN w Krakowie zapewnią najwyższą jakość kształcenia, z programem studiów dostosowanym do wyzwań współczesnej zglobalizowanej nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Regulamin interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim, prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, określający szczegółowy tryb i warunki rekrutacji został zamieszczony na stronie www.imim.pl oraz na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl .

Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim znajdują się na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.imim.pl .

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studium Doktoranckiego - dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 12 295 28 28).

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej realizowane są w ramach Projektu Nr POKL.04.01.00-00-004/10.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin interdyscyplinarnych studiow doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2010/2011

Pliki do pobrania:

Informacja.pdf

W dniu 30 sierpnia 2010 roku zmieniony został "Regulamin rekrutacji kandydatów na studentów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim"

Nowy regulamin rekrutacji.pdf

Z dniem 1 września 2010 zostanie uruchomiona platforma e-learningowa Projektu „Interdyscyplinarne studia z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1..


Adres strony: www.imim-phd.edu.pl

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk informuje, że z dniem 10 września 2010 roku zakończony został nabór zgłoszeń rekrutacyjnych do projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim".

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny. 

Doc.dr hab.inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego z zakresu Inżynierii Materiałowej

IMIM PAN - UJ

Reymonta 25

30-059 Kraków

Tel: +48 12 295 2828

Fax:+48 12 295 2804

Tel. kom.: 0697 225 186

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.