ZAMAT

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu:

„Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania - ZAMAT”

Lider konsorcjum - IMN Gliwice

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

 

Priorytet:1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie: 1.1 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Projekt nr POIG.01.01.02-00-015/09-00 z dn. 30.12.2009, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu: 79 600 000 .

Czas realizacji: 2010 – 2013

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 

Koordynator projektu:

Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5.

 

Konsorcjanci:

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Kraków ul. Al. Jana Pawła II 37, 

 

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, ul. Krasińskiego 8, 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa ul. Wołoska 141,

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Kraków al. Mickiewicza 30,

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków ul. W. Reymonta 25,

Instytut Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiańska 73,

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa ul. Wólczyńska 133.

 

W IMIM PAN realizowane są trzy zadania:

Zad. Nr 4.2.

„Opracowanie podstaw elektrolitycznego otrzymywania stopów na bazie Zn-Sn oraz Mn-Sn z domieszką molibdenu lub wolframu zastępujących kadm oraz eliminujących Cr(VI)”

Budżet: 951000zł, Kierownik zadania: dr hab. Piotr Ozga, Profesor PAN

Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie podstaw technologii elektrolitycznego otrzymywania nowych stopów ekologicznych na bazie Zn-Sn oraz Mn-Sn z domieszką molibdenu lub wolframu o odporności korozyjnej umożliwiającej zastąpienie powłok kadmowych oraz eliminację związków Cr(VI) z procesów technologicznych stosowanych w celu podwyższenia odporności korozyjnej powłok

(strona www zadania 4.2)

Zad. Nr 4.3

„Proekologiczne, wieloskładnikowe, bezkadmowe i bezołowiowe stopy na bazie układów Zn-Al i Zn-Sn z dodatkami stopowymi”

Budżet: 1534000zł, Kierownik zadania: dr inż. Janusz Pstruś

Celem bezpośrednim projektu jest zaprojektowanie stopów lutowniczych na bazie układów Zn-Al oraz Zn-Sn z domieszkami. Stopy te mają stać się zamiennikami dla tradycyjnych lutowi zawierających ołów i kadm oraz tańszą alternatywą dla chronionych patentami stopów.

Zad. Nr 6.4

„Lekkie stopy na bazie litu jako materiały do bezpiecznego magazynowania wodoru”

Budżet: 1242000zł, Kierownik zadania: dr hab. inż. Władysław Gąsior, Profesor PAN

Celem bezpośrednim projektu jest zbadanie entalpii tworzenia faz BLi i B3Li oraz możliwości magazynowania w nich wodoru

 

Koordynatorem projektu w IMIM PAN Kraków: dr hab. Inż. Władysław Gąsior (adres do korespondencji mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )