blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Efektem prac poznawczych oraz współpracy z przemysłem
są przedstawione poniżej patenty i zgłoszenia patentowe pracowników IMIM PAN w latach 2006 - 2015:

 • Jan Dutkiewicz: Wyłącznik termiczny z elementem wykazującym pamięć kształtu i sposób wykonania wyłącznika termicznego z elementem wykazującym pamięć kształtu. (patent nr  P-192417)

 • Janusz Król, Ryszard Ciach: Sposób wytwarzania stopu aluminium typu 7475 w stanie nadplastycznym, w postaci kęsa. (patent nr  P-194380)

 • Leszek Zabdyr, Witold Przybyło: Układ gazowy do zastosowania atmosfery ochronnej dla grzejnika wysokotemperaturowego pieca laboratoryjnego. (patent nr P-194446)

 • Jan Kuśnierz: Urządzenie do odkształceniowego przetwarzania elementów litych. (wzór użytkowy nr W-62865)

 • Witold Przybyło: Sposób wykonania tygla laboratoryjnego i tygiel laboratoryjny. (patent nr  P-207700)

 • Jan Dutkiewicz: Sposób przygotowania stopu srebra drugiej próby, zdolnego do deformacji superplastycznej. (patent nr  P-198725)

 • Jan Bonarski, Jan Guśpiel: Krystaliczne ogniwo elektryczne. (patent nr P-367755)

 • Roman Kustosz, Bogusław Major, Reinhold Ebner, Bogdan Stolarzewicz, Tadeusz Wierzchoń, Jurgen M.Lackner, Zbigniew Religa, Wolfgang Waldhauser: Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca (wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu i  Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Graz w Austrii – patent europejski nr 1912687)

 • Roman Kustosz, Bogusław Major, Reinhold Ebner, Bogdan Stolarzewicz, Tadeusz Wierzchoń, Jurgen M.Lackner, Zbigniew Religa, Wolfgang Waldhauser: Pneumatyczna komora wspomagania serca (wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu i  Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Graz w Austrii – wzór użytkowy nr W-63283).

 • Jan Kuśnierz: Urządzenie do wytwarzania materiałów litych o wysokim stopniu rozdrobnienia ziarna, zwłaszcza nanomateriałów. (zgłoszenie nr  P-382265)

 • Jan Dutkiewicz: Sposób i urządzenie do wykonania naczynia ze stopu srebra. (zgłoszenie nr P-382853)

 • Leszek Zabdyr, Anna Wierzbicka-Miernik, Grzegorz Garzeł: Lutowie bezołowiowe na bazie stopów Au-Sn. (zgłoszenie nr P-388171)

 •  Zbigniew Moser, Władysław Gąsior, Janusz Pstruś, Krystyna Kujawa-Bukat, Janusz Sitek, Marek Kościelski: Bezołowiowy, modyfikowany lut cynowo - cynkowy do lutowania miękkiego (wspólne z ITR Warszawa - patent nr P-387208)

 • Marek Lipiński: Sposób teksturowania powierzchni krzemu krystalicznego. ( patent nr 21397)

 • Jan Bonarski, Krzysztof Gajda: Urządzenie do ochrony głowicy pomiarowej w urządzeniu skanującym zwłaszcza w mikroskopie akustycznym. (Patent 397737)

 • J. Dutkiewicz, Ł. Rogal, J. Głownia, G. Tęcza: Wysokomanganowe staliwo o strukturze globularnej. (Zgłoszenie patentowe P-407913)

 • P. Panek, R. Socha, K. Drabczyk: Komponent pasty przewodzącej i pasta przewodząca zwłaszcza do wytwarzania elektrod ogniw słonecznych. (Zgłoszenie patentowe P-409794)

 • Ł. Rogal, J. Głownia, G. Tęcza, J. Dutkiewicz: Zestaw narzędzia skrawającego i sposób wykonania zestawu narzędzia skrawającego. (Zgłoszenie patentowe P-414300)

 • J. Dutkiewicz, : Kompozyt na osnowie srebra i sposób wytwarzania kompozytu na osnowie srebra. (Zgłoszenie patentowe P-412061