blaszki5.jpg

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kadencja 2019-2022


Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR

Zastępcy Przewodniczącego Rady

Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK

Sekretarz Rady Naukowej

Dr hab. inż. Adam Dębski, Prof. PAN


Członkowie PAN

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS
3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA
5. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK
6. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA

Członkowie Rady spoza Instytutu

1. Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ
3. Prof. dr hab. inż. Edward GUZIK
4. Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK
5. Prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA
6. Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
7. Prof. dr hab. inż. Borys MIKUŁOWSKI
8. Prof. dr hab. inż. Jarosław MIZERA
9. Prof. dr hab. inż. Zbigniew PASZENDA
10. Prof. dr hab. inż. Marek PRZYBYLSKI
11. Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK
13. Prof. dr hab. Danuta STRÓŻ
14. Dr hab. Piotr WILCZEK
15. Prof. dr hab. inż. Waldemar WOŁCZYŃSKI

Samodzielni Pracownicy Instytutu

1. Dr hab. inż. Robert CHULIST, prof. PAN
2. Dr hab. Tomasz CZEPPE, prof. PAN
3. Dr hab. inż. Adam DĘBSKI, prof. PAN
4. Dr hab. inż. Kazimierz DRABCZYK, prof. PAN
5. Dr hab. inż. Przemysław FIMA, prof. PAN
6. Dr hab. inż. Tomasz GANCARZ, prof. PAN
7. Dr hab. Marek LIPIŃSKI, prof. PAN
8. Dr hab. inż. Anna GÓRAL, prof. PAN
9. Dr hab. inż. Łukasz MAJOR, prof. PAN
10. Dr hab. inż. Roman MAJOR, prof. PAN
11. Dr hab. inż. Wojciech MAZIARZ, prof. PAN
12. Prof. dr hab. Adam MORAWIEC
13. Prof. dr hab. inż. Jerzy MORGIEL
14. Dr hab. Piotr OZGA, prof. PAN
15. Dr hab. Piotr PANEK, prof. PAN
16. Prof. dr hab. inż. Henryk PAUL
17. Dr hab. inż. Łuksz ROGAL, prof. PAN
18. Prof. dr hab. inż. Natalia SOBCZAK
19. Dr hab. inż. Anna SYPIEŃ, prof. PAN
20. Dr hab. inż. Maciej SZCZERBA, prof. PAN
21. Dr hab. Anna WIERZBICKA-MIERNIK, prof. PAN
22. Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN


Przedstawiciele adiunktów i asystentów

1. Dr Aldona MZYK
2. Dr Sylwia TERLICKA
3. Dr Anna WÓJCIK

Przedstawiciel doktorantów

1. Mgr inż. Aleksandra DYBEŁ


Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników

Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
Dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. PAN
Dr hab. Anna Wierzbicka - Miernik, prof. PAN

Komisja ds. zatrudniania pracowników naukowych

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN
Prof. dr hab. Danuta Stróż
Dr hab. Anna Wierzbicka - Miernik, prof. PAN

Komisja ds. przewodów doktorskich

Prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisji Rady Naukowej ds. postępowań habilitacyjnych

Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Dr hab. inż. Maciej Szczerba
Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisja ds. wniosków o nadanie tytułu profesora

Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych

Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Dr hab. inż. Przemysław Fima, prof. PAN
Dr hab. Adam Morawiec, prof. PAN
Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów

Dr hab. Tomasz Czeppe, prof. PAN
Dr hab. inż. Tomasz Gancarz, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
Mgr inż. Gabriela Imbir
Mgr inż. Anna Trelka

Odwoławcza komisja Dyscyplinarna dla doktorantów

Dr hab. inż. Łukasz Major, prof. PAN
Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
Mgr inż. Izabela Mania
Mgr inż. Martyna Strąg