blaszki5.jpg

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kadencja 2015-2018

Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:
Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK
Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI

Sekretarz Rady Naukowej:
dr hab. Joanna WOJEWODA-BUDKA

Członkowie PAN
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS
3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA
5. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK
6. Prof. dr hab. inż. Władysław WŁOSIŃSKI

Członkowie spoza Instytutu
1. Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ - emeryt IMIM PAN
3. Prof. dr hab. inż. Edward GUZIK - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
4. Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK - Politechnika Śląska, Katowice
5. Prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
6. Prof. dr hab. Rafał KOZUBSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7. Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
8. Prof. dr hab. inż. Borys MIKUŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
9. Prof. dr hab. inż. Marek PRZYBYLSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10. Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
11. Prof. dr hab. inż. Jerzy SIWKA - Politechnika Częstochowska
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK - Instytut Odlewnictwa, Kraków
13. Dr hab. inż. Danuta STRÓŻ, prof. U.Śl. - Uniwersytet Śląski, Katowice
14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚMIESZEK - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz WIERZCHOŃ - Politechnika Warszawska, Warszawa

Samodzielni Pracownicy Instytutu
1. Dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN, prof. PAN
2. Dr hab. Tomasz CZEPPE, prof. PAN
3. Prof. dr hab. inż. Marek FARYNA
4. Dr. hab. inż. Przemysław FIMA, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Władysław GĄSIOR
6. Dr hab. Marek LIPIŃSKI, prof. PAN
7. Dr hab. Lidia LITYŃSKA - DOBRZYŃSKA, prof. PAN
8. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
9. Dr hab. inż. Łukasz MAJOR, prof. PAN
10. Dr hab. inż. Roman MAJOR, prof. PAN
11. Dr hab. inż. Wojciech MAZIARZ, prof. PAN
12. Dr hab. Adam MORAWIEC, prof. PAN
13. Prof. dr hab. inż. Jerzy MORGIEL
14. Dr hab. Piotr OZGA, prof. PAN
15. Prof. dr hab. inż. Henryk PAUL
16. Prof. hab. inż. Krzysztof SZTWIERTNIA
17. Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN
18. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA

Przedstawiciele adiunktów i asystentów
1. Dr inż. Maciej SZCZERBA
2. Dr inż. Łukasz ROGAL
3. Dr inż. Magdalena MISZCZYK

Przedstawiciel doktorantów
1. Mgr inż. Katarzyna JANIK


Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu Metalurgii
1. Dr hab. Ewa Bełtowska - Lehman, prof. PAN
2. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
3. Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
4. Dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka
6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek

Komisja do spraw przewodów doktorskich z zakresu Inżynierii Materiałowej
1. Prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
2. Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
3. Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
4. Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
5. Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
6. Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
7. Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisja do spraw oceny aktywności naukowej pracowników naukowych
1. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
2. Prof. dr hab. Rafał Kozubski
3. Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska, prof. PAN
4. Dr hab. inż. Łukasz Major, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Komisja do spraw zatrudniania pracowników naukowych
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
2. Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
3. Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
4. Dr hab. inż. Danuta Stróż, prof. U.Śl.
5. Dr hab Anna Wierzbicka-Miernik, prof. PAN

Komisja Dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych
1. Dr hab. Ewa Bełtowska - Lehman, prof. PAN
2. Dr inż. Magdalena Miszczyk
3. Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
4. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
3. Dr hab. Adam Morawiec, prof. PAN
4. Mgr inż. Łukasz Maj - doktorant

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
2. Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN
3. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN
4. Mgr inż. Paweł Koprowski - doktorant
5. Mgr Sylwia Terlicka - doktorant