blaszki5.jpg

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kadencja 2015-2018

Przewodniczący Rady Naukowej:
Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:
Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK
Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI

Sekretarz Rady Naukowej:
dr hab. Joanna WOJEWODA-BUDKA

Członkowie PAN
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS
3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA
5. Prof. dr hab. Roman PAMPUCH
6. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK
7. Prof. dr hab. inż. Władysław WŁOSIŃSKI

Członkowie spoza Instytutu
1. Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ - emeryt IMIM PAN
3. Prof. dr hab. inż. Edward GUZIK - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
4. Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK - Politechnika Śląska, Katowice
5. Prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
6. Prof. dr hab. Rafał KOZUBSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7. Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
8. Prof. dr hab. inż. Borys MIKUŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
9. Prof. dr hab. inż. Marek PRZYBYLSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10. Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
11. Prof. dr hab. inż. Jerzy SIWKA - Politechnika Częstochowska
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK - Instytut Odlewnictwa, Kraków
13. Dr hab. inż. Danuta STRÓŻ, prof. U.Śl. - Uniwersytet Śląski, Katowice
14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚMIESZEK - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz WIERZCHOŃ - Politechnika Warszawska, Warszawa

Samodzielni Pracownicy Instytutu
1. Dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN, prof. PAN
2. Dr hab. Tomasz CZEPPE, prof. PAN
3. Prof. dr hab. inż. Marek FARYNA
4. Prof. dr hab. inż. Władysław GĄSIOR
5. Dr hab. Marek LIPIŃSKI, prof. PAN
6. Dr hab. Lidia LITYŃSKA - DOBRZYŃSKA, prof. PAN
7. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
8. Dr hab. inż. Łukasz MAJOR, prof. PAN
9. Dr hab. inż. Wojciech MAZIARZ, prof. PAN
10. Dr hab. Adam MORAWIEC, prof. PAN
11. Prof. dr hab. inż. Jerzy MORGIEL
12. Dr hab. Piotr OZGA, prof. PAN
13. Prof. dr hab. inż. Henryk PAUL
14. Prof. hab. inż. Krzysztof SZTWIERTNIA
15. Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN
16. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA

Przedstawiciele adiunktów i asystentów
1. Dr inż. Maciej SZCZERBA
2. Dr inż. Łukasz ROGAL
3. Dr inż. Magdalena MISZCZYK

Przedstawiciel doktorantów
1. Mgr inż. Mateusz PROKOPOWICZ


Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu Metalurgii
1. Dr hab. Ewa Bełtowska - Lehman, prof. PAN
2. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
3. Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
4. Dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka
6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
7. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek

Komisja do spraw przewodów doktorskich z zakresu Inżynierii Materiałowej
1. Prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
2. Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
3. Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
4. Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
5. Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
6. Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
7. Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisja do spraw oceny aktywności naukowej pracowników naukowych
1. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
2. Prof. dr hab. Rafał Kozubski
3. Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska, prof. PAN
4. Dr hab. inż. Łukasz Major, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Komisja do spraw zatrudniania pracowników naukowych
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
2. Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
3. Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
4. Dr hab. inż. Danuta Stróż, prof. U.Śl.
5. Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisja Dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych
1. Dr hab. Ewa Bełtowska - Lehman, prof. PAN
2. Dr inż. Magdalena Miszczyk
3. Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
4. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
3. Dr hab. Adam Morawiec, prof. PAN
4. Mgr inż. Łukasz Maj - doktorant
5. Mgr inż. Mateusz Prokopowicz - doktorant

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
2. Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN
3. Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN
4. Mgr inż. Paweł Koprowski - doktorant
5. Mgr Sylwia Terlicka - doktorant