blaszki5.jpg

Współpraca zagraniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w roku 2021

The list of bilateral scientific co-operation being in progress at the Institute of Metallurgy and Materials Sciences of the Polish Academy of Sciences.

 

 

Lp

Temat/nazwisko koordynatora

Współpartner

1

 ROSJA

1a

Umowa dotycząca rozwoju wspólnych zadań nad zastosowaniem metody intensywnego odkształcenia skręcaniem pod wysokim ciśnieniem do uzyskiwania unikalnych właściwości w stopach metali i układach złożonych, metaliczno-metalicznych i innych. (2018-2023)

International agreement upon development of common investigations of the application of intensive deformation by high pressure torsion in order to acquire exceptional properties in alloys and complex metallic and other systems.

prof. Tomasz Czeppe


Institute of Metal Superplasticity Problems Russian Academy of Science.


Prof. Radik R. Mulyukov


 1b


Umowa o wzajemnej współpracy naukowej i akademickiej.
(2019-na czas nieokreślony)

Tomsk State University


2

 SŁOWACJA

 2

Kompleksowe badania procesów łączenia materiałów. (2017-2022)

Comprehensive studies on joining processes.

prof. Joanna Wojewoda-Budka

 

Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences

Watsonova 47, 040 01 Kosice, Słowacja

dr Karel Saksl

3

 UKRAINA

3a

Właściwości heterostruktur HgCdTe i ich modyfikacja poprzez implantację jonową.

Properties of HgCdTe heterostructures and their modification under ion implantation.

dr Zbigniew ŚwiątekPidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NASU of Ukraine

dr Oleksander Bonchyk


 

3b

Przemiany fazowe w wysokostopowych stopach na bazie Sc-Ti-Zr-Hf-Nb-Ta 

Phase transformations in ScTiZrHfNbTa high entropy alloys.

dr Łukasz Rogal


G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NASU of Ukraine

Prof. Yuri Koval


3c

Badania właściwości fizykochemicznych stopów niskotemperaturowych (2017-2022)

The determine of physicochemical properties of low temperature alloys

prof. Tomasz Gancarz


Department of Metal Physics, Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine

Prof. Yuriy Plevachuk


 


3dBadania mikrostruktury warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu uzyskanych azotowaniem gazowym

Microstructure investigation of difusive lagers on titanium alloys obtained throug gas nitriding"

prof. Jerzy Morgiel

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine

prof. Zinoviy Nazarchuk


 3e

Badania mikrostruktury natryskiwanych plazmowo kompozytowych powłok NiAl/CrB2

Microstructure investigations of atmospheric plasma sprayed (ADS) NiAl/CrB2 coatings

prof. Jerzy Morgiel

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NASU of Ukraine

prof. Yuriy Solonin4

 HISZPANIA

4

Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu.

Development of novel magnetic shape memory alloys

prof. Wojciech Maziarz

University of Balearic Islads, Department of Physics

prof. Eduard Cesari

 

5

BUŁGARIA

5a

Ewolucja lepkości kinetycznej a nano-krystalizacja szkieł metalicznych.

Evolution of kinetic viscosity and nano-crystallization of metallic glasses

prof. Tomasz Czeppe

Institute for Metal Science, Equipment and Technologies "Acad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Georgi Stefanov

 5b

Optymalizacja właściwości powierzchni stopów aluminium z perspektywą zastosowań naziemnych i w przestrzeni kosmicznej.

Optimization of aluminium alloys surface properties with prospects for terrestrial and aero-space applications


prof. Paweł Zięba

Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences

prof. Zdravka Karaguiozova


 5c

Umowa o współpracy naukowo-badawczej, działalności innowacyjnej oraz kształcenia studentów III stopnia.

Agreement concernig scientific and research cooperation, educational and innovation activity.


prof. Paweł Zięba

Institute of metal Science, Equiment and Technologies with Center for Hydr and Aerodynamics

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Ludmil Drenchev

   

6

NIEMCY

6

 

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów (20.01.2021-19.01.2023)

 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Fraunnhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS,

Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis

Akademia Górniczo-Hutnicza


 7

CZECHY

 7a

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów,(22.09.2021-21.09.2026)

Vsb-TECHNICAL University of Ostrava Czechy

 

 7b

Wpływ technologicznych parametrów odkształcenia metodami SPD na rozdrobnienie struktury i właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie stopów aluminium

Effect of various sever plastic deformation parameters on grain refinement and mechanical properties of aluminum based composites (01.01.2019-31.12.2021)

prof. Wojciech Maziarz

VSB-TECHNICAL University of Ostrava

prof. Miroslav Greger


 8

 WŁOCHY

 8

Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysoko-temperaturowych stopów lutowniczych.

Wetting and reactivity of Pb-free solders and brazing alloys of interest for joining processes. (2017-2022)

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza


 9

 KANADA

 9

Charakterystyka nowych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego.

The characterisation of new alloys for automotive industry. (2017-2022)

prof. Tomasz Gancarz

University of Alberta, Faculty of Engineering, Edmonton, Alberta, Canada

prof. Hani Henein


 10

SZWECJA

 10

Struktura i właściwości fizyczne materiałów na osnowie aluminium.

Structure and physical properties of aluminum based materials.

Dr Marcela Trybuła

Departament of Materials Science and Engineerig, KTH Royal Instityte of Technology

Prof Pavel A.Korzhavyi

 11

INDIE

 11

Projektowanie i optymalizacja wieloskładnikowych stopów FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) o równo atomowych stężeniach pierwiastków dla zastosowań elektromagnetycznych (01.2021-12.2022)

Design and development of equiatomic multicomponent FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) alloys for electromagnetic applications

prof. Wojciech Maziarz

Indian Institute of Technology Indore, Metallurgy Engineering and Materials Science Department


prof. Vinod Kumar

 12

 TAJWAN (R.O.C.)

 12

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów.

(29.05.2021 -na czas nieokreślony)


National Dong Hwa University, Hualien County, Taiwan, R.O.C.

Dr. Han-Chieh Chao