blaszki5.jpg

Współpraca zagraniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w roku 2022

The list of bilateral scientific co-operation being in progress at the Institute of Metallurgy and Materials Sciences of the Polish Academy of Sciences.

 

 

Lp

Temat/nazwisko koordynatora

Współpartner

1

 TURCJA

1a


Modyfikacja powierzchni materiałów metalicznych do zastosowań biomedycznych"

Surface modification of metallic materials for biomedical applications
(2022-2027)

dr inż. Łukasz Maj

 


Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

Istanbul Technical University

Istanbul


Prof Hüseyin ÇİMENOĞLU


2

 SŁOWACJA

 2

Kompleksowe badania procesów łączenia materiałów (2017-2022).

Comprehensive studies on joining processes.

prof. Joanna Wojewoda-Budka

 

Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences

Watsonova 47, 040 01 Kosice, Słowacja

dr Karel Saksl

3

 UKRAINA

3a

Badania właściwości fizykochemicznych stopów niskotemperaturowych (2017-2022)

The determine of physicochemical properties of low temperature alloys

prof. Tomasz Gancarz


Department of Metal Physics, Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine

Prof. Yuriy Plevachuk


 


3bBadania mikrostruktury warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu uzyskanych azotowaniem gazowym (2017-2022).

Microstructure investigation of difusive lagers on titanium alloys obtained throug gas nitriding"

prof. Jerzy Morgiel

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine

prof. Zinoviy Nazarchuk


 3c

Badania mikrostruktury natryskiwanych plazmowo kompozytowych powłok NiAl/CrB2 (2017-2022)

Microstructure investigations of atmospheric plasma sprayed (ADS) NiAl/CrB2 coatings

prof. Jerzy Morgiel

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NASU of Ukraine

prof. Yuriy Solonin4

 HISZPANIA

4a

Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu.

Development of novel magnetic shape memory alloys

prof. Wojciech Maziarz

University of Balearic Islads, Department of Physics

prof. Eduard Cesari

 

4b

Wytwarzanie nowych materiałów funkcjonalnych

Development of novel functional materials

prof. Maciej Szczerba

Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures

Iñaki Serna Rubio

5

BUŁGARIA

 5

Umowa o współpracy naukowo-badawczej, działalności innowacyjnej oraz kształcenia studentów III stopnia.

Agreement concernig scientific and research cooperation, educational and innovation activity.


prof. Paweł Zięba

Institute of metal Science, Equiment and Technologies with Center for Hydr and Aerodynamics

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Ludmil Drenchev

   

6

NIEMCY

6

 

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów (20.01.2021-19.01.2023)

 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Fraunnhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS,

Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis

Akademia Górniczo-Hutnicza


 7

CZECHY

 7

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów,(22.09.2021-21.09.2026)

Vsb-TECHNICAL University of Ostrava Czechy

 

 8

 WŁOCHY

 8

Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysoko-temperaturowych stopów lutowniczych.

Wetting and reactivity of Pb-free solders and brazing alloys of interest for joining processes. (2017-2022)

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza


 9

 KANADA

 9

Charakterystyka nowych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego.

The characterisation of new alloys for automotive industry. (2017-2022)

prof. Tomasz Gancarz

University of Alberta, Faculty of Engineering, Edmonton, Alberta, Canada

prof. Hani Henein


 10

SZWECJA

 10

Struktura i właściwości fizyczne materiałów na osnowie aluminium.

Structure and physical properties of aluminum based materials.

Dr Marcela Trybuła

Departament of Materials Science and Engineerig, KTH Royal Instityte of Technology

Prof Pavel A.Korzhavyi

 11

INDIE

 11

Projektowanie i optymalizacja wieloskładnikowych stopów FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) o równo atomowych stężeniach pierwiastków dla zastosowań elektromagnetycznych (01.2021-12.2022)

Design and development of equiatomic multicomponent FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) alloys for electromagnetic applications

prof. Wojciech Maziarz

Indian Institute of Technology Indore, Metallurgy Engineering and Materials Science Department


prof. Vinod Kumar

 12

 TAJWAN (R.O.C.)

 12

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów.

(29.05.2021 -na czas nieokreślony)


National Dong Hwa University, Hualien County, Taiwan, R.O.C.

Dr. Han-Chieh Chao

 13

  PORTUGALIA

 13

Właściwości termodynamiczne różnych materiałów metalicznych i niemetalicznych dla "wysokoenergetycznych baterii szklanych".

Thermodynamic properties of various metallic and non-metallic materials for high-energy glass batteries
(12.02.2022-11.02.2025)

dr inż. Sylwia TerlickaUniversity of Porto, PortoProf. Maria Helena Braga