blaszki5.jpg

Współpraca zagraniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w roku 2018

 

Lp

Temat/nazwisko koordynatora

Współpartner

1

 ROSJA

1

Umowa dotycząca rozwoju wspólnych zadań nad zastosowaniem metody intensywnego odkształcenia skręcaniem pod wysokim ciśnieniem do uzyskiwania unikalnych właściwości w stopach metali i układach złożonych, metaliczno-metalicznych i innych. (2014-2019)

International agreement upon development of common investigations of the application of intensive deformation by high pressure torsion in order to acquire exceptional properties in alloys and complex metallic and other systems.

prof. Tomasz Czeppe


Institute of Metal Superplasticity Problems Russian Academy of Science.


Prof. Radik R. Mulyukov


2

 SŁOWACJA

 

2a

Badania wpływu niestabilności odkształcenia plastycznego na rodzaje pękania stopów Mg-Li-Zn z wykorzystaniem metody emisji akustycznej

Investigations of the influence of plastic strain instabilities on the fracture of Mg-Li-Zn alloys with the application of acoustic emission method (2016-2018) - złożony, czeka na zatwierdzenie

prof. Henryk Paul


Institute of Materials and Machine Mechanics SAV, Bratysława

dr Stanislav Kudela

 2b

Kompleksowe badania procesów łączenia materiałów. (2017-2022)

Comprehensive studies on joining processes.

prof. Joanna Wojewoda-Budka

 

Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences

Watsonova 47, 040 01 Kosice, Słowacja

dr Karel Saksl

3

 UKRAINA

3a

Właściwości heterostruktur HgCdTe i ich modyfikacja poprzez implantację jonową (2018-2020).

Properties of HgCdTe heterostructures and their modification under ion implantation.

dr Zbigniew ŚwiątekPidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NASU of Ukraine

dr Oleksander Bonchyk


 

3b

Przemiany fazowe w wysokostopowych stopach na bazie Sc-Ti-Zr-Hf-Nb-Ta (2018-2020)

Phase transformations in ScTiZrHfNbTa high entropy alloys.

dr Łukasz Rogal


G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NASU of Ukraine

Prof. Yuri Koval


3c

Badania właściwości fizykochemicznych stopów niskotemperaturowych (2017-2022)

The determine of physicochemical properties of low temperature alloys

prof. Tomasz Gancarz


Department of Metal Physics, Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine

Prof. Yuriy Plevachuk


 3d

prof. Jerzy Morgiel

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine

prof. Zinoviy Nazarchuk


 3e

prof. Jerzy Morgiel

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NASU of Ukraine

prof. Yuriy Solonin


4


 AUSTRIA

4a

Własności termodynamiczne stopów litu dla nowych materiałów anodowych w bateriach (2014-2018)

Thermodynamics of lithium alloys for novel anode materials in batteries

prof. Przemysław Fima


Departament of Inorganic Chemistry/Materials Chemistry,

University of Vienna

prof. Hans Flandorfer


5

 HISZPANIA

 

5a

Analiza orientacji krystalograficznej mikrostruktury, rentgenowska tomografia teksturowa i ocena naprężeń własnych służące poznaniu mechanizmów procesu mineralizacji zaawansowanych bio materiałów.

Analysis of crystallographic orientations and microstructure, X-ray texture tomography, and stress evaluation applied for understanding the mechanisms occurring during mineralization processes of advanced bio-materials

University of Granada,

prof. A. Checa,

prof. A.R. Navarro

 

5b

Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu.

Development of novel magnetic shape memory alloys

prof. Wojciech Maziarz

University of Balearic Islads, Department of Physics

prof. Eduard Cesari

 

6

BUŁGARIA

6a

 

Ewolucja lepkości kinetycznej a nano-krystalizacja szkieł metalicznych. (2018-2020) - rozpatrywany

Evolution of kinetic viscosity and nano-crystallization of metallic glasses

 

prof. Tomasz Czeppe

Institute for Metal Science, Equipment and Technologies "Acad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Georgi Stefanov

 6b

Optymalizacja właściwości powierzchni stopów aluminium z perspektywą zastosowań naziemnych i w przestrzeni kosmicznej. (2018-2020)- rozpatrywany

Optimization of aluminium alloys surface properties with prospects for terrestrial and aero-space applications


prof. Paweł Zięba

Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences

prof. Zdravka Karaguiozova


7

 JAPONIA

7a

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów, wspólnym organizowaniu konferencji naukowych

Graduate School of Science and Engineering for Research ,

Graduate School of Science and Engineering for Edukacation,

University of Toyama

7b

Opracowanie właściwości powierzchni biomateriału w celu regulacji odpowiedzi komórkowej (2017-2019)

Development of biomaterial interface for controlling cellular functions

dr Aldona Mzyk

Kansai University, Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering

Professor Sachiro Kakinoki


7c

Korelacja zjawisk biologicznych ze strukturą przestrzenną polipeptydów i białek adsorbowanych/immobilizowanych na powierzchni biomateriałów. (2018-2019) -rozpatrywany.

prof. Roman Major

Kansai University, Faculty of Chemistry, and Materials Engineering, Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering.

professor Sachiro Kakinoki

8

NIEMCY

8

 

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów (12.2015-12.2017)

 

1.Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Niemcy

Fraunnhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren

2.AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

3. Instytut Odlewnictwa, Kraków

 9

 IRAN

 9

Mikrostruktura i własności Al, Mg, Ti oraz ich stopów przetwarzanych z wykorzystaniem technik intensywnego odkształcenia plastycznego.
The microstructure and properties of Al, Mg and Ti pure metals and alloys manufactured by the SPD technique.

Zmiany mikrostrukturalne i składu chemicznego w pobliżu powierzchni łączenia w spajanych wybuchowo wielowarstwowych kompozytach na bazie Al, Mg, Ti oraz ich stopów.
The microstructure and chemical composition changes near the interface of explosively welded multi-layered composites based on Al(alloy), Mg(alloy) Ti(alloy). (2015-2019)

prof. Henryk Paul

Shahid Rajace
Teacher Training University (SRTTU)-Teheran. Iran

 

prof. Seyed Mahmood Fatemi

 


 10

CZECHY

 10

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów,(25.10.2016-24.10.2021)

Vsb-TECHNICAL University of Ostrava Czechy

 

 11

 WŁOCHY

 11

Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysoko-temperaturowych stopów lutowniczych.

Wetting and reactivity of Pb-free solders and brazing alloys of interest for joining processes. (2017-2022)

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza


 12

 KANADA

 12

The characterisation of new alloys for automotive industry. (2017-2022)

Charakterystyka nowych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego.

prof. Tomasz Gancarz

University of Alberta, Faculty of Engineering, Edmonton, Alberta, Canada

prof. Hani Henein