Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie obchodził 26 października 2017 roku jubileusz 65-lecia.

65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk - MONOGRAFIA

Początki działalności Instytutu sięgają 1952 roku, kiedy w Krakowie powstał Zakład Metali funkcjonujący w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Rangę Instytutu placówka uzyskała w 1977 roku, by od roku 1994 - w związku z poszerzeniem zakresu problematyki badawczej - kontynuować działalność pod nazwą. Działalność naukowo-badawcza placówki obejmuje cztery główne priorytety, tj.: materiały i technologie przyjazne dla środowiska; materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne; materiały funkcjonalne; rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych.
W ramach tych priorytetów Instytut realizuje 70 projektów o charakterze badawczym i rozwojowym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Funduszy Strukturalnych i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Prace naukowe i badania stosowane realizowane są w Instytucie, w którym zatrudnionych jest 88 osób, w tym 8 profesorów tytularnych, 13 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 13 adiunktów oraz 6 pracowników badawczo-technicznych. Liczbę tę uzupełnia 30 doktorantów. 21 samodzielnych pracowników powoduje, że Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach: metalurgii i inżynierii materiałowej.
Ostatnie dziesięciolecie przyniosły znaczące doposażenie oraz wymianę aparatury naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), co w kontekście posiadania przez Instytut certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacyjnego, powoduje, że badania prowadzone są zgodnie z normą europejską. Pracownicy naukowi Instytutu zajmują bardzo ważne pozycje w różnego rodzaju gremiach naukowych i opiniodawczych w kraju i za granicą. Wiele prac wykonywanych w Instytucie znalazło uznanie w rozlicznych środowiskach naukowych i przemysłowych w kraju i za granicą.
Instytut wchodzi w drugą połowę 7 dekady istnienia, jako placówka mająca aspirację do bycia lepszym wśród bardzo dobrych; jako partner sprawdzony, na którym można polegać, rzetelny i terminowy, wprowadzający nową jakość w realizowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze; jako wiodąca jednostka w zakresie sposobu prowadzenia badań materiałowych, zwłaszcza w odniesieniu do mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, badań wytrzymałościowych, kalorymetrycznych, fizyko-chemicznych i fotowoltaicznych; jako placówka prowadząca studia doktoranckie na najwyższym poziomie i nie unikająca również innych form procesu dydaktycznego, jak udział w projektach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, organizowaniu staży, specjalistycznych szkoleń i dedykowanych spotkań naukowych.
Zaproszeni goście i pracownicy Instytutu spotkali się w Muzeum Lotnictwa Polskiego na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prof. Bogusław Major, czł. koresp. PAN witając przybyłych gości.
W uroczystości wzięli udział:
Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron.

Władze samorządowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w osobie Z-cy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Elżbiety Koterba.

Władze Polskiej Akademii Nauk reprezentowane przez:
Wiceprezesa PAN Prof. Edwarda Nęckę, członka rzecz. PAN,
Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN Prof. Krzysztofa Malinowskiego, członka rzecz. PAN,
jak również Prezesa Oddziału PAN w Krakowie Prof. Andrzeja Jajszczyka, czł. koresp. PAN.

Goście zagraniczni:
Dr Oleksandr Bonchyk, Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences,
Prof. Igor Fodchuk, Chernivtsi National University,
Prof. Stanisław Rusz, VŠB - Technical University of Ostrava,
Prof. Boris Straumal, Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences and National University of Science and Technology MISIS.

Władze uczelni krajowych:
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. Jan Kazior,
Prorektorzy AGH, Prof. Jerzy Lis, czł. koresp. PAN oraz Prof. Mirosław Karbowniczek,
Prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, Prof. Jerzy Wysłocki,
Prorektor ds. rozwoju WAT, Dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT.

Dziekani wydziałów wyższych uczelni:
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Prof. Tadeusz Telejko wraz z Prodziekanem ds. Nauki i Współpracy Dr hab. inż. Agnieszką Kopią, prof. AGH,
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚl, Prof. Marek Gzik wraz z Prodziekanami Prof. Zbigniewem Paszendą, Dr hab. inż. Marcinem Kaczmarkiem Prof. PŚl,
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. Włodzimierz Mozgawa wraz z Prodziekanem ds. Współpracy Dr hab. inż. Zbigniewem Pędzichem, prof. AGH,
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz wraz z Prodziekanem ds. Nauki Dr hab. inż. Tadeuszem Frączkiem, prof. PCz,
Dziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prof. Jarosław Mizera wraz z Prodziekanem ds. Nauki Dr hab. inż. Robertem Sobieckim, prof. PW,
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Odlewnictwa AGH, Dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH,
Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Pol. Śląskiej, Dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. Pol. Śl.,
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. Piotr Niedzielski,

Ponadto w uroczystości wzięli udział:
Prof. Piotr Kula, Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,
Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Prof. Marek Przybylski,
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Prof. Jolanta Baranowska,
Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Dr hab. Józef Deniszczyk,
Kierownik Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji Politechniki Łódzkiej, Prof. Tadeusz Pacyniak.

Dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Prof. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN,
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Prof. Małgorzata Witko, czł. koresp. PAN,
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Prof. Adam Liebert,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN wraz z poprzednim dyrektorem Prof. Eugeniuszem Mokrzyckim,
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Prof. Krzysztof Warmuziński,
Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Prof. Wacław Dziurzyński,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Prof. Marianna Czaplicka,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Dr hab. Izabella Grzegory, prof. PAN,,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Przew. Rady Nauk., Prof. Antoni Szczurek,
Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN, Prof. Bogdan Antoszewski.

Dyrektorzy Instytutów Naukowo-Badawczych
Instytut Odlewnictwa, Prof. Jerzy Sobczak,
Instytut Metali Nieżelaznych, Prof. Zbigniew Śmieszek,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP,
Instytut Metalurgii Żelaza, Dr hab. inż. Wojciech Szulc wraz poprzednim dyrektorem prof. Józefem Paduchem,
Instytut Spawalnictwa, dr inż. Adam Pietras wraz z Doradcą Dyrektora ds. Rozwoju Badań, prof. Janem Pilarczykiem,
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Dr Maria Zybura-Skrabalak, Dyrektor
Z-ca dyrektora ds. rozwoju Instytutu Transportu Samochodowego, Dr Ewa Dębicka,
Pełnomocnik Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, dr inż. Stanisław Maleczek.

Członkowie Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych
Profesorowie Wojciech Przetakiewicz, Edward Guzik, Jan Sieniawski.

Członkowie Komitetu Nauki o Materiałach
Profesorowie: Leszek A. Dobrzański, Dominik Dorosz, Stanisław Dymek, Zbigniew Gronostajski, Dariusz Kata, Jan Kusiński, Małgorzata Lewandowska, Zygmunt Nitkiewicz, oraz Prezes Zakładów Magnezytowych „Ropczyce" Józef Siwiec.

Przewodniczący Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk
Prof. Józef Suchy.

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie:
Profesorowie: Marek Blicharski, Jan Dutkiewicz, Lucyna Jaworska, Rafał Kozubski, Borys Mikułowski

Inni profesorowie i przedstawiciele jednostek naukowych
z Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Prof. Jan Marciniak oraz Dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚl.,
z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH,
z Politechniki Krakowskiej, Prof. Jan Cisowski,
z Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej, Dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz,
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Dr hab. inż. Robert Filipek, prof. AGH,
z Instytutu Fizyki PAN, Prof. Marek Godlewski
z Uniwersytetu Śląskiego, Dr hab. inż., Tomasz Goryczka, prof. UŚl.,
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Prof. Adam Hernas,
z Wydziałowego Zakład Technologii i Diagnozowania Struktur Mikroelektronicznych Politechniki Wrocławskiej, Prof. Danuta Kaczmarek,
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH,
z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Dr hab. inż. Piotr Lacki, prof. PCz. oraz Dr hab.inż Janina Adamus, prof. PCz.,
z Instytutu Wysokich Cieśnień PAN Warszawa, Dr Wacław Pachla,
z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AGH, Prof. Tadeusz Pisarkiewicz, z Instytutu Odlewnictwa Prof. Natalia Sobczak,
Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WiTPiS,
z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Dr hab. inż. Jerzy Szawłowski, prof. IMP,
z Politechniki Świętokrzyskiej, Centrum Laserowych Technologii Metali, Dr hab. inż. Wojciech Żórawski, prof. P.Święt.

Licznie reprezentowani byli przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z Instytutem
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych posiadających certyfikat PCA w osobach V-ce Przewodniczącej Sekcji Badań Materiałowych Dr hab. inż. Marzanny Książek, Członka Zarządu Sekcji Badań Materiałowych Aleksandry Krawczyk oraz Przewodniczącego Sekcji Badań Materiałowych POLLAB Tomasza Wacławczyka.
Z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu przybyli na uroczystość: Dyrektor Generalny Dr Jan Sarna, Z-ca Dyrektora Instytutu Protez Serca Dr inż. Małgorzata Gonsior oraz Kierownik Pracownia Bioinżynierii Dr hab. n. med. Piotr Wilczek.

Firmy przemysłowe reprezentowane były przez:
Jacka Kropiwnickiego i Joannę Wołosiewicz z Firmy ChM prod. Implantów i Narzędzi dla Ortopedii i Traumatologii,
Dr inż. Marcina Dynera i mgr inż. Marka Dynera z Chirmed-Fabryka Narzędzi Medycznych,
Mgr inż. Andrzeja Poterałę z Zakładu Automatyki Przemysłowej Braci Poterałów,
Mgr inż. Mieczysława Szczypińskiego z TERMEX Sp. z o.o. Producent Styropianu,
Dr n.med. Marka Krzyśkówa z Intra Cordis/FRK.

Z przedstawicieli biznesu, a zarazem sponsorów Jubileuszu obecni byli:
Miłosz Czajkowski z Technoloutions, Krzysztof Herman z Labsoft, Krzysztof Hodor z Netsch, Arkadiusz Piersa z Pik Instruments, Andrzej Wiśniewski z COMEF, Zenon Adamek z Fideltronik SA, Adam Hernas z KBH Akord, Olgierd Jeremiasz z Helioenergia, Andrzej Pieczara z GONAR, Zygmunt Szulc z Explomet, Aneta Wilczek z Limatherm, Artur Zaszczudłowicz z Mart Diamonds oraz Agnieszka Ziółko z Krakodlew.

Przedstawiciele mediów
Red. Wiktor Niedziecki wraz z małżonką Bożenną Niedzicką.

Obecnie zatrudnienie oraz byli pracownicy IMIM PAN, wraz z jednym z pierwszych współpracowników Profesora Krupkowskiego, Profesorem Witoldem Prechtem, nestorem Polskiej Inżynierii Materiałowej, a także przyszłość Instytutu, doktoranci IMIM PAN.

Łącznie uroczystość zaszczyciło udziałem prawie 300 gości z kraju i z zagranicy, którzy w kolejnym punkcie programu wysłuchali wystąpienia Dyrektora Instytutu Prof. Pawła Zięby, czł. koresp. PAN na temat osiągnięć naukowo-badawczych Instytutu za minione pięć lat zilustrowane 10-cio minutowym filmem „Impulsy dla postępu" przygotowanym przez Red. Wiktora Niedzickiego.

Następnie wręczone zostały odznaczenia państwowe. Na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi dla rozwoju nauki Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Marek Faryna i Jerzy Morgiel, a Srebrne Krzyże Zasługi: Tomasz Czeppe, Przemysław Fima, Marek Lipiński, Łukasz Major, Roman Major oraz Joanna Wojewoda-Budka
Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli Wicewojewoda Józef Gawron i Wiceprezes PAN, Profesor Edward Nęcka.

Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron pogratulował Odznaczonym oraz odniósł się do Samego Jubileuszu stwierdzając m.in., że Państwa aktywność, działalność w kolejnych latach jest potrzebna. Potrzebna jest naszej gospodarce. Potrzebna jest do realizacji tych planów rządowych, potrzebna jest Polsce. Złożył także życzenia wielu, wielu lat sukcesów, awansów, tytułów, jak również kolejnych odznaczeń.
Następnie w imieniu odznaczonych podziękował Prof. Marek Faryna.

Kolejnym punktem programu było wręczenie najwyższego wyróżnienia instytutowego, Statuetki „Tibi Polonia per Scientiam", dedykowanego osobom nie będących pracownikami Instytutu, które swoją działalnością przyczyniły się w sposób znaczący do rozwoju naukowego i dydaktycznego Placówki. Korzystając z wyjątkowej okazji, jaką stwarzał Jubileusz, Kapituła postanowiła wyróżnić Profesorów: Erenfrida Zschecha, Edwarda Guzika, Rafała Kozubskiego, Jerzego Lisa, czł. koresp. PAN, Wojciecha Przetakiewicza, Jana Sieniawskiego, Tadeusza Wierzchonia i Władysława Włosińskiego, czł. rzecz. PAN. Ponadto po raz pierwszy wyróżnione zostały dwie organizacje: Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet sp.j. Gałka, Szulc w Opolu oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu
Wyróżnienia wręczyli Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pan Prof. Bogusław Major, czł. koresp. PAN, oraz Dyrektor Instytutu, Prof. Paweł Zięba, czł. koresp. PAN. W imieniu wyróżnionych głos zabrał Prof. Rafał Kozubski

Oprócz życzeń i gratulacji osób, które osobiście przybyły na Jubileusz, listy gratulacyjne przesłali:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski który dzieli się osobistą refleksją, że podczas całego swojego istnienia Państwa ośrodek prowadził szeroką współpracę z innymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą, co pozwalało na uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych programach badawczych oraz na wnoszenie istotnego wkładu w naukę. ...W warunkach XXI wieku duże znaczenie ma uwzględnienie w badaniach Instytutu prac nad materiałami i technologiami przyjaznymi dla środowiska. Wielkie społeczne znaczenie maja Państwa prace nad udoskonalaniem materiałów do budowy sztucznego serca. Potrzebom nowoczesnych technologii odpowiadają prace nad rozwojem nowych materiałów i technologii dla struktura fotowoltaicznych, tak jak i badania o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym materiałów metalicznych, ceramicznych i tworzyw konstrukcyjnych.
Życzę wszystkim Państwu Profesorom i wszystkim Pracownikom Instytutu wielu sukcesów w pracy zawodowej, aby w kolejnych latach powstawały nowe patenty i publikacje naukowe, znaczące w skali światowej.

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin - w specjalnym adresie stwierdził, że:
Badania fizykochemiczne są strategicznym obszarem badawczym. Łączą w sobie wiele dziedzin naukowych, dotyczą wielu wymiarów działalności człowieka w otaczającym go świecie. Pozwalają na nieustanny rozwój gospodarki i przemysłu. Szczególnie teraz, gdy jako społeczeństwo chcemy realizować strategię zrównoważonego rozwoju, gdy rozpoczynamy reformę szkolnictwa wyższego, potrzeba takich ośrodków badawczych, które będą spełniać najwyższe standardy naukowe, kształcić nowych samodzielnych pracowników nauki, współpracować z przemysłem i gospodarką, tworzyć innowacyjne rozwiązania. Jubileusz IMIM poświadcza, że takie miejsca są, pełnią swą misję od dziesięcioleci, ciesząc się osiągnięciami swych pracowników.

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa napisał m.in.:
Jestem pełen uznania, że od 65 lat pracownicy Instytutu, kontynuując dzieło Profesora Aleksandra Krupkowskiego, z zaangażowaniem i pasją realizują projekty rozwijające polska naukę. Podziw budzi nie tylko liczba projektów, ale w szczególności wizjonerstwo i potencjał, który za nimi stoi...Z okazji Jubileuszu mam zaszczyt podziękować Państwu za zaangażowanie i prace badawczo-rozwojowe w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej. Życzę Panom Profesorom oraz wszystkim pracownikom Instytutu dalszych sukcesów przy realizacji wyzwań naukowych i technicznych, wymiernych efektów z wdrażania innowacyjnych technologii oraz wielu satysfakcji z wykonywania pracy zawodowej.

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński podkreślił fakt, że:
Wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie, w wielu przypadkach o charakterze innowacyjnym, są fundamentem do projektowania nowych technologii i mogą mieć szerokie praktyczne zastosowania. Godny podkreślenia jest również aktywny udział w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych, a także współpraca z liczącymi się ośrodkami naukowymi oraz przemysłowymi, zarówno w kraju i za granicą, owocująca realizacją wspólnych projektów badawczych.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski w adresie odczytanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Panią Elżbietę Koterba, napisał:
Jestem pełen uznania dla Państwa aktywnej pracy naukowej oraz dydaktycznej. Ponad sześć dekad pomyślnej działalności Instytutu jest powodem do dumy i satysfakcji nie tylko dla tych, którzy tworzyli jego historię i budują dzisiejszy kształt i wizerunek jednostki, ale także dla wszystkich krakowian-mieszkańców miasta kultury i nauki.

Ponadto listy gratulacyjne przesłały organizacje i instytucje:

VSB-Technical University of Ostrava - Rektor prof. Vaclav Snasel
Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences - Dyrektor prof. A.A. Levczenko
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Dyrektor prof. Maciej Chorowski
Akademia Górniczo-Hutnicza - Rektor prof. Tadeusz Słomka
Politechnika Świętokrzyska - Rektor prof. Wiesław Trąmpczyński
Politechnika Koszalińska - Rektor prof. Tadeusz Bohdal
Politechnika Śląska - Rektor prof. Arkadiusz Mężyk
Politechnika Częstochowska - Rektor prof. Norbert Szczygiol
Wojskowa Akademia Techniczna - Rektor płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek
Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej - Dziekan prof. Stanisław Cudziło
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - Dziekan prof. Tadeusz Knych
Wydział Odlewnictwa AGH - Dziekan dr hab. inż. Rafał Dańko
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej - Dziekan dr hab. inż. Jerzy Łabaj
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego - Dziekan prof. Danuta Stróż
Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Dyrektor prof. Marek Jeżabek
Instytut Fizyki PAN- Dyrektor prof. Roman Puźniak
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Dyrektor prof. Ewa Bulska i Z-ca Dyrektora Konrad Zawadzki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Dziekan Wydziału - prof. Mirosław Pajor oraz Panowie Profesorowie: Andrzej Błędzki, Bogdan Piekarski, Mieczysław Wysiecki. Ponadto Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej prof. Jolanta Baranowska wraz z Panią prof. Anną Biedunkiewicz, oraz Panami Profesorami Jerzym Nowackim i Zbigniewem Rosłańcem.
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu - Dyrektor prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
Instytut Transportu Samochodowego - Dyrektor dr hab. inż. Marcin Ślęzak
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu - prof. Hanna Wiśniewska-Weinert
Wojskowa Akademia Techniczna, Przewodniczący Komisji Nauki Rady Instytutu Optoelektroniki - prof. Zbigniew Bielecki
Polskie Centrum Akredytacji - Dyrektor Lucyna Olborska
Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze - Prezes prof. Piotr Kula
Prof. Stanisław Wierzbiński- emerytowany pracownik IMIM PAN

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z obchodów Jubileuszu 65 lat IMIM PAN w Krakowie.