Sprawozdania finansowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Sprawozdania finansowe za lata 2019-2021 zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- nr 231 z dnia 26 listopada 2020 roku - pozycja 66402, str. 270 - sprawozdanie finansowe za rok 2019,

- nr 166 z dnia 27 sierpnia 2021 roku - pozycja 54750, str. 151 - sprawozdanie finansowe za rok 2020,

- nr 134 z dnia 13 lipca 2022 roku - pozycja 37532, str. 178 - sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 na dzień dzisiejszy nie zostało zatwierdzone przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. w przypadku sprawozdania finansowego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk sporządzonego za rok 2022 do dnia 30 czerwca 2023 roku.