blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Efektem prac poznawczych oraz współpracy z przemysłem są patenty i zgłoszenia patentowe pracowników IMIM PAN w latach 2006 - 2020, przedstawione poniżej:

 • Jan Dutkiewicz: Wyłącznik termiczny z elementem wykazującym pamięć kształtu i sposób wykonania wyłącznika termicznego z elementem wykazującym pamięć kształtu. (patent nr P-192417)

 • Janusz Król, Ryszard Ciach: Sposób wytwarzania stopu aluminium typu 7475 w stanie nadplastycznym, w postaci kęsa. (patent nr P-194380)

 • Leszek Zabdyr, Witold Przybyło: Układ gazowy do zastosowania atmosfery ochronnej dla grzejnika wysokotemperaturowego pieca laboratoryjnego. (patent nr P-194446)

 • Jan Kuśnierz: Urządzenie do odkształceniowego przetwarzania elementów litych. (wzór użytkowy nr W-62865)

 • Witold Przybyło: Sposób wykonania tygla laboratoryjnego i tygiel laboratoryjny. (patent nr P-207700)

 • Jan Dutkiewicz: Sposób przygotowania stopu srebra drugiej próby, zdolnego do deformacji superplastycznej. (patent nr P-198725)

 • Jan Bonarski, Jan Guśpiel: Krystaliczne ogniwo elektryczne. (patent nr P-367755)

 • Roman Kustosz, Bogusław Major, Reinhold Ebner, Bogdan Stolarzewicz, Tadeusz Wierzchoń, Jurgen M.Lackner, Zbigniew Religa, Wolfgang Waldhauser: Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca (wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu i Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Graz w Austrii - patent europejski nr 1912687)

 • Roman Kustosz, Bogusław Major, Reinhold Ebner, Bogdan Stolarzewicz, Tadeusz Wierzchoń, Jurgen M.Lackner, Zbigniew Religa, Wolfgang Waldhauser: Pneumatyczna komora wspomagania serca (wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu i Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Graz w Austrii - wzór użytkowy nr W-63283)

 • Jan Kuśnierz: Urządzenie do wytwarzania materiałów litych o wysokim stopniu rozdrobnienia ziarna, zwłaszcza nanomateriałów. (patent nr P-213945)

 • Jan Dutkiewicz: Sposób i urządzenie do wykonania naczynia ze stopu srebra (patent nr P-211075)

 • Leszek Zabdyr, Anna Wierzbicka-Miernik, Grzegorz Garzeł: Lutowie bezołowiowe na bazie stopów Au-Sn. (zgłoszenie nr P-388171)

 • Zbigniew Moser, Władysław Gąsior, Janusz Pstruś, Krystyna Kujawa-Bukat, Janusz Sitek, Marek Kościelski: Bezołowiowy, modyfikowany lut cynowo - cynkowy do lutowania miękkiego (wspólne z ITR Warszawa - patent nr P-216987)

 • Marek Lipiński: Sposób teksturowania powierzchni krzemu krystalicznego. (patent nr P-213197)

 • Jan Bonarski, Krzysztof Gajda: Urządzenie do ochrony głowicy pomiarowej w urządzeniu skanującym zwłaszcza w mikroskopie akustycznym. (patent nr P-221106)

 • Jan Dutkiewicz, Ł. Rogal, J. Głownia, G.Tęcza: Wysokomanganowe staliwo o strukturze globularnej (patent nr P-227684)

 • Piotr Panek, Robert Socha, Kazimierz Drabczyk: Komponent pasty przewodzącej i pasta przewodząca zwłaszcza do wytwarzania elektrod ogniw słonecznych (zgłoszenie nr P-409794)

 • Łukasz Rogal, Jan Głownia, Grzegorz Tęcza: Zestaw narzędzia skrawającego i sposób wykonania zestawu narzędzia skrawającego (patent nr P-228007)

 • Jan Dutkiewicz: Kompozyt na osnowie srebra i sposób wytwarzania kompozytu na osnowie srebra (patent nr P-227173)

 • Ł. Rogal, Jan Dutkiewicz: Staliwo stopowe do wykonywania odlewów oraz sposób wytwarzania odlewów ze staliwa stopowego (patent nr P-233902)

 • Ł. Rogal: Narzędzie skrawające i sposób wykonania narzędzia skrawającego (patent nr 234268)

 • Ł. Rogal: Stop wieloskładnikowy o strukturze heksagonalnej faz i sposób wytwarzania struktury heksagonalnej w stopie wieloskładnikowym (patent nr P-234384)

 • Łukasz Rogal, Bogdan Baran, Adam Kuchta: Sposób i urządzenie do wytwarzania struktury globularnej w stanie stałociekłym i formowania stopów magnezu i aluminium (patent nr 231781)

 • Łukasz Rogal, Adam Piernikarski: Sposób i urządzenie do reoformowania stopów metali (patent nr P-231794)

 • Łukasz Rogal, Jan Dutkiewicz: Ultra-lekki stop magnezu do odlewania tiksotropowego (patent nr 235070)

 • Łukasz Rogal: Sposób i urządzenie do intensywnego mieszania i ścinania stopów w fazie ciekłej oraz w zakresie temperatur pomiędzy solidusem a likwidusem (patent nr P-236911)

 • Łukasz Rogal: Sposób wytwarzania metodą in-situ kompozytów na osnowie stopów magnezu w stanie stało-ciekłym i odlewania tiksotropowego kompozytów (zgłoszenie nr P-428044)

 • Łukasz Rogal: Sposób i urządzenie do wytwarzania struktury tiksotropowej z fazy ciekłej oraz stałej i do wyciskania oraz odlewania tiksotropowego stopów metali lekkich (zgłoszenie nr P.427873)

 • Krzysztof Sztwiertnia, Magdalena Bieda-Niemiec, Anna Jarzębska, Wacław Pachl: Sposób wytwarzania prętów ze stopu na bazie cynku przeznaczonych zwłaszcza na biodegradowalne implanty medyczne (zgłoszenie nr P-429952)

 • Natalia Sobczak, Jerzy Sobczak, M. Bodzioch, L. Bodzioch: Sposób przeprowadzania badania własności materiałów w stanie ciekłym i/lub ciekło-stałym i/lub stałym oraz stanowisko do badań materiałów w stanie ciekłym i/lub ciekło-stałym i/lub stałym (zgłoszenie wspólne z AGH nr P-436847)