blaszki5.jpg

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kadencja 2023-2026


Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. rzecz. PAN

Zastępcy Przewodniczącego Rady

prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak


Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk

Członkowie PAN

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. PAN
2. prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, czł. koresp. PAN
3. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, czł. rzecz. PAN
4. prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. rzecz. PAN
5. prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, czł. rzecz. PAN
6. prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, czł. koresp. PAN
7. prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN
8. prof. dr hab. inż. Paweł Zieba, czł. koresp. PAN

Członkowie Rady spoza Instytutu

1. prof. dr hab. inż. Piotr Bała
2. prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
3. dr inż. Barbara Juszczyk
4. prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
5. prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia
6. dr hab. inż. Mariusz Kulczyk
7. prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
9. ppłk dr hab. inż. Marek Polański
10. dr hab. inż. Norbert Radek
11. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
12. prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

Samodzielni Pracownicy Instytutu

1. dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
2. dr hab. inż. Robert Chulist
3. dr hab. inż. Adam Dębski
4. dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk
5. dr hab. inż. Przemysław Fima
6. dr hab. inż. Tomasz Gancarz
7. dr hab. inż. Anna Góral
8. dr hab. inż. Anna Korniewa-Surmacz
9. dr hab. inż. Łukasz Major
10. dr hab. inż. Roman Major
11. dr hab. inż. Wojciech Maziarz
12. dr hab. inż. Magdalena Miszczyk
13. prof. dr hab. Adam Morawiec
14. prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
15. dr hab. Piotr Ozga
16. dr hab. Piotr Panek
17. prof. dr hab. inż. Henryk Paul
18. dr hab. inż. Janusz Pstruś
19. dr hab. inż. Łukasz Rogal
20. dr hab. inż. Anna Sypień
21. dr hab. inż. Maciej Szczerba
22. dr hab. Zbigniew Świątek
23. dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik
24. dr hab. Joanna Wojewoda-Budka

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

1. Dr inż. Łukasz Maj
2. Mgr inż. Paweł Petrzak
3. Dr inż. Zbigniew Starowicz

Przedstawiciel doktorantów

1. Mgr inż. Magdalena Wróbel


Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników

prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Henryk Paul
prof. dr hab. Adam Morawiec
dr hab. inż. Łukasz Rogal
dr hab. inż. Maciej Szczerba

Komisja ds. zatrudniania pracowników naukowych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, czł. rzecz. PAN
dr hab. inż. Anna Sypień
dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik
dr hab. inż. Adam Dębski

Komisja ds. Prowadzenia Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora

dr hab. Magdalena Bieda-Nemiec
prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia
prof. dr hab. inż. Piotr Bała
prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
prof. dr hab. inż. Paweł Zieba, czł. koresp. PAN

Komisji ds. postępowań habilitacyjnych

dr hab. inż. Anna Góral
dr hab. inż. Przemysław Fima
prof. dr hab. inż. Adam Zieliński
prof. dr hab. inż. Paweł Zieba, czł. koresp. PAN

Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych

prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior
dr hab. inż. Wojciech Maziarz
dr hab. inż. Roman Major

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, czł. koresp. PAN
dr inż. Barbara Juszczyk
dr hab. inż. Tomasz Gancarz
mgr inż. Milena Kowalska
mgr inż. Jakub Kasprzycki
 
Odwoławcza komisja Dyscyplinarna dla doktorantów

dr hab. Piotr Ozga
dr hab. inż. Robert Chulist
dr hab. inż. Łukasz Major
mgr inż. Marta Łukasik
mgr inż. Magdalena Wróbel