Sympozja i Konferencje organizowane przez IMIM PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W latach 2004 - 2015 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji i sympozjów naukowych:

 Rok 2004

CALPHAD XXXIII - An International Conference on Phase Diagram Calculation and Computational Thermochemistry, Kraków, 30.05 – 04.06. 2004

Sixth International Conference on Diffusion in Materials – DIMAT 2004, Kraków, 18.07–23.07.2004

Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials – SOTAMA-FGM, Kraków, 03.10-07.10.2004

Nowe materiały dla nowoczesnych zastosowań struktura i ich własności w skali mikro i nano, Kraków, 29.03.2004

Seminarium FEI – Tecnai & FIB 2004, Kraków, 26.04.2004

Computer Calculations of Equilibria and Phase Diagrams, Kraków, 05.06.2004

Seminarium doktoranckie– Inżynieria materiałowa dla przemysłu, Ojców, 07.06.2004

Techniques and Methods of Microstructure Characterization in Nanoscale, Kraków, 18.06.2004

International Symposium on Advanced Methods of Materials Characterization 5th Polish Japanese Symposium, Niedzica, 29.08 – 02.09.2004

Summer School an Mass and charge Transport in Materials, Kraków, 13.07 –17.07.2004

Workshop on Intelligent Shape Memory and Magnetoelastic Materials – ISMEM 2004, Niedzica, 10.10.-13.10.2004

AMAS-ISN Workshop on Fundamentals of Intermetallics, Metal-Ceramic Composites and Functionally Graded Materials, Kraków, 27.11-27.11.2004

 

 Rok 2005

Niejednorodność odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji – Seminarium poświęcone 70 rocznicy urodzin Profesora Zdzisława Jasieńskiego, Kraków, 21.01.2005

COST Materials Action 531 “Lead-free Solder Materials”, Kraków, 07.05.2005

Workshop - European Lead Free Soldering Network, Kraków, 13.05.2005

Workshop – of the Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, Kraków, 9.07.2005

Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance, WPR1-2th Meeting Research Integration Workshop, Kraków, 22-24.05.2005

Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy. MicroCEM, Zakopane, 30.09.-02.10.2005

 

 Rok 2006

Seminarium sprawozdawczo-odbiorcze projektu PBZ-KBN-100/T-8/2003 pt. "Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych" w latach 2004-2005, Kraków, 27-28.02. 2006

Short Term Scientific Mission COST 531, Kraków, 22-24. 04. 2006

Seminarium "Przemysł elektryczny i elektroniczny - na dzień przed wejściem w życie dyrektywy RoHS", w ramach V Krajowej Konferencji Elektroniki, Darłowek, 13.06.2006

Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance, 1st Intensive Session on Electron Microscopy, Kraków, 29.05.-02.06.2006

 

 Rok 2007

Zebranie-Szkolenie Sekcji Badań Materiałowych Klubu Pollab "Kierunki Rozwoju Laboratoriów Badawczych, Międzylaboratoryjne Badania", Kraków, 19-20. 10. 2006

Seminarium sprawozdawczo-odbiorcze projektu PBZ-KBN-100/T-8/2003 pt. "Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych" w roku 2006. Kraków, 26-27 .02. 2007

Spotkanie Grup Roboczych WG1&2 COST Materials Action 531"Lead-free Solders" Kraków, 23-24.04. 2007

Symposium on Texture and Microstructure Analysis Objectives SOTAMA'2007, Kraków, 26-28.09. 2007

Seminarium sprawozdawczo-odbiorcze projektu PBZ-KBN-100/T-8/2003 pt. "Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych" w latach 2004-2007, Kraków, 22-23.10. 2007

 

 Rok 2008

Seminarium nt. Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w inżynierii materiałowej, Kraków, 29.02.2008

Seminarium nt. Wykorzystanie zaawansowanych technik mikroskopii transmisyjnej w badaniach nanomateriałów, Kraków, 29.02.2008

9 th ESEM User Club Meeting, Kraków, 5-6.05.2008

Seminarium nt. Limits in scale refinement: strain rate sensitivity, work hardening and ductility of nanostructured materials, Kraków, 02.06.2008

Seminarium nt.Adhesion and motility of dictyostelium cells on solid substrates, Kraków, 02.06.2008

Discussion Meeting of Thermodynamics of Alloys TOFA 2008, Kraków, 22-27.06.2008

Minutes of the 3rd Management Committee Meeting COST Mateials Action MP 0602, Kraków, 27.06.2008

Seminarium nt. Metody Monte Carlo w badaniach przemian strukturalnych, Kraków, 17.10.2008,

Seminarium nt. Zastosowanie metod analizy składu powierzchni i warstw przypowierzchniowych (SIMS, XPS) w badaniach materiałów, Kraków, 17.10.2008

Seminarium nt. Ferromagnetic shape memory alloys: research lines and open problems, Kraków, 02.12.2008

Seminarium nt.Zaawansowane techniki transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach stopów aluminium, Kraków, 02.12.2008

 

 Rok 2009

I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica Zdrój, 9-11 października 2009

Warsztaty MMN 2009 "Struktura Materiałów w Makro- Mikro- i Nanoskali", Kraków, 18-21 listopada 2009r

Seminarium nt. Materiałografia ilościowa, Kraków,  24 kwietnia 2009

Seminarium nt. Zaawansowane metody badań materiałów na przykładzie wybranych eksperymentów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Kraków, 27 listopada 2009

Seminarium nt. Diagnozowanie obszarów przypowierzchniowych i nie tylko, Kraków, 27 listopada 2009.

11th European Worshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis EMAS 2009, Gdynia/Rumia,  10-14 maja 2009

 

 Rok 2010

I Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika – perspektywy,  Kozy k/Bielska Białej 12.01.2010

Seminarium nt.  Struktura i właściwości nanocząstek magnetycznych stabilizowanych w osnowie węgłowej, Kraków 26.02.2010              

Seminarium nt.  Effects of measurement and processing parameters EBSD data collection. Electron Probe X-ray Microanalysis - analysis before analysis, Kraków, 26.11.2010

Seminarium nt.  Quantitative X-ray microanalysis of the phases smaller than excitation volume, Kraków, 26.11.2010

Seminarium nt.  Electron Backscatter Diffraction in Low Vacuum Conditions, Kraków, 26.11.2010

XIXth Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT 2010, Zakopane, 20-23 June 2010

Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices canference, Kraków - Zabrze, 15-16.12.2010

I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 9-10 października 2010

 

 Rok 2011

II Sympozjum Fotowoltaiki, Świeradów Zdrój, 24-27 marca 2011

II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 12-15 maja 2011

IIII Sympozjum Solarne, Świerklaniec, 14-16 czerwca 2011

 Rok 2012

Seminarium Zastosowanie Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej do Badań Materiałów Wielofazowych, Białka Tatrzańska, 10-13.01.2013

Meeting Practical applications of thermal analysis methods in Materials Science, Kraków, 15-16 .05. 2012

Workshop Advanced Materials and Nanoanalysis, Kraków, 25-26. 06. 2012

Europejska Letnia Szkoła Fotowoltaiki, Kraków, 4-7.07. 2012.

9-th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Sieniawa, 10-13.09. 2012

Joint PhD Seminar, Radeburg - Germany 3-4.12.2012.

 

 Rok 2013

Sympozjum Naukowe Inżynieria materiałowa dla Przemysłu, Krynica - Zdrój, 11-13 kwietnia 2013

IV Sympozjum Fotowoltaika i transparentna Elektronika - perspektywy Rozwoju", Świeradów - Zdrój, 9-12 maja 2013

Materials Science TEM/SEM/EDS User Meeting, Kraków, 16-17 Września 2013

2nd Joint PhD Seminar, Kraków, 17-18 październik 2013

 

 Rok 2014

XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovation, EPNM-2014, Kraków, 25-30 maja 2014

Mirror Group meeting PhotoVoltaic Technology Platform, Kraków, 5-6 June 2014

3 nd Joint PhD Seminar, Dresden, 24-28 wrzesień 2014

Nowoczesne rozwiązania w mikroskopii konfokalnej, Kraków, 4 listopada 2014

Konferencja pt. Dąb wczesnośredniowieczny - zapis poznania, Poznań, 19 grudnia 2014

 

 Rok 2015

DifSoft Workshop on Software for TEM Diffraction Patterns Analysis, Dosłońce k. Racławic, 25.09. - 27.09. 2015

Seminarium naukowe pt: Zaawansowane materiały funkcjonalne i nowoczesne metody ich wytwarzania, Kraków, 27.11.2015

Seminarium naukowe pt: Transport ciepła i masy w mikroskali, Kraków, 11.12. 2015

Young Scientists Workshop Warsaw 2015 (4rd International Joint PhD Seminar), Warszawa, 19.09.-20.09.2015