blaszki5.jpg

Współpraca zagraniczna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wykaz umów współpracy międzynarodowej realizowanych
w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w roku 2024

The list of bilateral scientific co-operation being in progress at the Institute of Metallurgy and Materials Sciences of the Polish Academy of Sciences.

 

Lp

Temat/nazwisko koordynatora

Współpartner

1

 TURCJA

1a

Modyfikacja powierzchni materiałów metalicznych do zastosowań biomedycznych"

Surface modification of metallic materials for biomedical applications
(2022-2027)

dr inż. Łukasz Maj

 


Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

Istanbul Technical University

Istanbul


Prof Hüseyin ÇİMENOĞLU


2

 WIETNAM

 2

Zależność własności mechanicznych od mikrostruktury kompozytów Mg wzmacnianych materiałami 2D (2023-2024)

Relationship between microstructure and mechanical properties of Mg matrix composites reinforced by 2D nanostructured materials.

prof. Jerzy Morgiel


Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences

Watsonova 47, 040 01 Kosice, Słowacja

dr Karel Saksl

3

 UKRAINA

3a

Badania właściwości fizykochemicznych stopów niskotemperaturowych

The determine of physicochemical properties of low temperature alloys

prof. Tomasz Gancarz


Department of Metal Physics, Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine

Prof. Yuriy Plevachuk


 


3bBadania mikrostruktury warstw dyfuzyjnych na stopach tytanu uzyskanych azotowaniem gazowym (2017-2022).

Microstructure investigation of difusive lagers on titanium alloys obtained throug gas nitriding"

prof. Jerzy Morgiel

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NASU of Ukraine

prof. Zinoviy Nazarchuk


 3c

Badania mikrostruktury natryskiwanych plazmowo kompozytowych powłok NiAl/CrB2 (2017-2022)

Microstructure investigations of atmospheric plasma sprayed (ADS) NiAl/CrB2 coatings

prof. Jerzy Morgiel

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NASU of Ukraine

prof. Yuriy Solonin


4

 HISZPANIA

4a

Opracowanie nowoczesnych stopów z efektem magnetycznej pamięci kształtu.

Development of novel magnetic shape memory alloys

prof. Wojciech Maziarz

University of Balearic Islads, Department of Physics

prof. Eduard Cesari

 

4b

Wytwarzanie nowych materiałów funkcjonalnych

Development of novel functional materials (2022-2026)

prof. Maciej Szczerba

Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures

Iñaki Serna Rubio

5

BUŁGARIA

 5

Umowa o współpracy naukowo-badawczej, działalności innowacyjnej oraz kształcenia studentów III stopnia.

Agreement concernig scientific and research cooperation, educational and innovation activity.


prof. Paweł Zięba

Institute of metal Science, Equiment and Technologies with Center for Hydr and Aerodynamics

Bulgarian Academy of Sciences

prof. Ludmil Drenchev

 5a

Transormacja chromatyczna poprzez selektywne anodowanie Ti-6Al-4V (2024-2025)
Chromatic transformation through selective anodizing Ti-6Al-4V

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies with Center for Hydro and Aerodynamics, Bulgarian Academy of Sciences

prof. Deyan Veselinov

 6

CZECHY

 6

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów,(2021-2026)


Vsb-TECHNICAL University of Ostrava Czechy

 

 6a

Oparta na termodynamice optymalizacja stopów termoelektrycznych

Thermodynamic-based optimization of thermoelectric alloys (2024-2026)

prof. Przemysław Fima

Institute of Physics of Materials
Czech Academy of Sciences

dr Ondřej Zobač


 7

 WŁOCHY

 7

Zwilżalność i reaktywność lutowi bezołowiowych i wysoko-temperaturowych stopów lutowniczych.

Wetting and reactivity of Pb-free solders and brazing alloys of interest for joining processes. (2017-2027)

prof. Joanna Wojewoda-Budka

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza


 7a

Nowoczesne powłoki dla elektroniki - rozwiązanie problemów wynikających z technologii bezołowiowej (2023-2024)

Modern coatings for electronics - solution for lead-free technology problems

prof. Joanna Wojewoda-Budka


 

Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE)

National Research Council (CNR)

dr Fabrizio Valenza


 8

SZWECJA

 8

Struktura i właściwości fizyczne materiałów na osnowie aluminium.

Structure and physical properties of aluminum based materials.

Dr Marcela Trybuła

Departament of Materials Science and Engineerig, KTH Royal Instityte of Technology

Prof Pavel A.Korzhavyi

 9

INDIE

 9

Projektowanie i optymalizacja wieloskładnikowych stopów FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) o równo atomowych stężeniach pierwiastków dla zastosowań elektromagnetycznych (2021-2024)

Design and development of equiatomic multicomponent FeCoNiAx (A= Nil, Al/Ti/Mg, Cr, Si/Cu) alloys for electromagnetic applications

prof. Wojciech Maziarz

Indian Institute of Technology Indore, Metallurgy Engineering and Materials Science Department


prof. Vinod Kumar

 10

 TAJWAN (R.O.C.)

 10

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów.


National Dong Hwa University, Hualien County, Taiwan, R.O.C.

Dr. Han-Chieh Chao

 11

  PORTUGALIA

 11

Właściwości termodynamiczne różnych materiałów metalicznych i niemetalicznych dla "wysokoenergetycznych baterii szklanych".

Thermodynamic properties of various metallic and non-metallic materials for high-energy glass batteries
(12.02.2022-11.02.2025)

dr inż. Sylwia Terlicka

University of Porto, PortoProf. Maria Helena Braga


 12

 STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

 12

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej, wymianie osobowej pracowników naukowych i doktorantów (28.04.2023-23.04.2027)

University of Central Florida, Orlando, Florida,

Mark Hartman

13

WĘGRY

13

Materiały 2D i kataliza heterogeniczna.

2D materials and heterogenous catalysis.

dr inż. Paweł Czaja

Centre for Energy Research ELK, Budapeszt, Dr Tamas Ollar

 14

NORWEGIA

 

Umowa o wzajemnej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie zaawansowanych stopów aluminium, ich testowaniu i nanoanalizie, wykonywaniu usług badawczych, wspólnej realizacji studiów doktoranckich i/lub magisterskich, wymiana doświadczeń w zakresie badań naukowych.
(23.06.2023-22.06.2028)

Hydro Aluminium As, Oslo

 15

JAPONIA

 

Hemozgodne powierzchnie materiałów dedykowanych do systemów sercowo-naczyniowych (01.04.2023-31.03.2027)

Blood-compatible materials surface for vascular devices

prof. Roman Major

Kansai University, Osaka

 

 


prof. Sachiro Kakinoki