Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN  semestr letni 2012

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

 Instytucja

10.02.12

Mgr inż. Jakub Kawałko

Wykorzystanie metod i układów optycznych do pomiarów stabilności materiałów fotodegradowalnych

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

13.02.12 (poniedziałek) 

Prof. Antonio G. Checa

Multi-level approach to the study of microstructures fabricated by invertebrate molluscs

Universidad de Granada Hiszpania

24.02.12

Mgr inż. Adam Dębski

Entalpia tworzenia faz między-metalicznych z układu lit-krzem

IMIM PAN Kraków

09.03.12

Mgr Agnieszka Chojnacka

Nanokompozytowe katalizatory do usuwania lotnych związków organicznych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

16.03.12

Mgr inż. Aldona Mzyk

Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów do kontaktu z kwią w celu minimalizacji aktywacji układu krzepnięcia

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

23.03.12

Prof. Jerzy Smolik

Technologie hybrydowe w nakładaniu powłok ceramiczno-metalowych

Instytut Technologii-Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Radom

30.03.12

Mgr inż. Monika Gołda

Funkcjonalizacja powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

13.04.12

Dr inż. Grzegorz Garzeł

Wpływ rozmiaru i kształtu cząstki na równowagę termodynamiczną w układzie Ag-Cu

IMIM PAN Kraków

20.04.12

Mgr Krzysztof Głowiński

A toolbox for geometric grain boundary characterization

Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie IMIM PAN

27.04.12

Mgr inż Paweł Czaja

Ni-Mn - based Heusler magnetic shape memory alloys: preparation and characterization

Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie IMIM PAN

11.05.12

Piotr Sowizdraniuk

Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi w dużej aglomeracji miejskiej. Skuteczne sposoby indywidualnej ochrony

Szkoła Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej
w Krakowie

18.05.12

Mgr Agnieszka Bigos

Wpływ parametrów elektroosadzania na właściwości powłok metalicznych Ni-Mo oraz nanokompozytowych Ni-Mo/Al2O3

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

25.05.12

Mgr Piotr Natkański

Nanokompozytowe adsorbenty hydrożelowo-glinokrzemianowe jako prekursory funkcjonalnych materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

01.06.12

Mgr inż. Katarzyna Furczoń

Ceramiczne membrany elektroli­towe dla potrzeb stałotlenko­wych ogniw paliwowych oparte na tlenku ceru (IV) podstawianego metalami ziem rzadkich

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

15.06.12

Mgr Łukasz Kapłon

Scyntylatory polimerowe

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

22.06.12

Mgr inż. Sylwia Fiejdasz


Hydrożelowe materiały polimerowe jako podłoża do hodowli komórek - synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ