Seminaria - semestr letni 2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

02.02.18
St.kpt dr Piotr Sowizdraniuk

Udzielanie pomocy poszkodowanemu w hipotermii, w sytuacji obrażeń wielonarządowych. Resuscytacja osób nieprzytomnych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

09.02.18
Mgr inż. Martyna Strąg
Badania własności syntetycznego hydroksyapatytu wytwarzanego metodą hydrotermalną w obecności modyfikatorów organicznych

Studia Doktoranckie IMIM PAN
23.02.18
Mgr inż. Gabriela Imbir


Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych na podstawie macierzy zewnątrzkomórkowej

Studia Doktoranckie IMIM PAN
02.03.18
Mgr inż. Monika Czerny
Kinetyka wzrostu warstw aluminidkowych wytworzonych metodą bezkontaktowo gazową na materiale Ni 201

Studia Doktoranckie IMIM PAN
11.05.18
Gen. bryg. Roman Klecha
Zadania Wojska Polskiego wynikające z przynależności do paktu NATO i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa

 
18.05.18
Dr inż. Kazimierz Drabczyk

Modyfikacje elektrod na bazie srebra w aspekcie zastosowań w krzemowych krystalicznych ogniwach fotowoltaicznych

IMIM PAN
25.05.18

Prof. Werner Skrotzki

Origin of low temperature ductility of intermetallicsUniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
15.06.18
Dr hab. Wojciech Maziarz, prof.PAN
Charakterystyka mikrostruktury stopów Heuslera na osnowie Ni-Mn uzyskanych różnymi technologiami

 IMIM PAN
22.06.18
Dr hab. Piotr Ozga, prof.PAN

Spektroskopia ramanowska w badaniach materiałowychIMIM PAN
29.06.18

Dr inż. Łukasz Rogal


Powiązanie warunków krystalizacji ze stanu stało-ciekłego z mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi wybranych stopów konstrukcyjnych

IMIM PAN