Seminaria - semestr letni 2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja


16.02.17 czwartek godz. 1300

Dr Mikko Süderlund
ALD-Atomic Layer Deposition - aparatura i aplikacje
BENEQ, Finlandia
03.03.17
Dr inż. Krzysztof Kudłacz
CSpot - program do symulacji, indeksowania i analizy obrazów dyfrakcyjnych w TEM

IMIM PAN

10.03.17

Inż. Bogusz Kania

Teksturowo-naprężeniowe badanie materiałów techniką XRD w reżimie ograniczonej głębokości wnikania promieniowania w próbkę

IMIM PAN
31.03.17
Prof. Marek Faryna

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwarstwowej

IMIM PAN
07.04.17
Kamil Winter

Terroryzm - aktualne zagrożenia.
Postępowanie w niebezpiecznych sytuacjach

SPAP Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
21.04.17
Mgr inż. Justyna Chrzanowska
Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Warszawa

12.05.17

Dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

Materiały kompozytowe złożone z nanorurek węglowych i nanokryształów metali szlachetnych

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Ślaskiej

19.05.17

Aneta Wilczek

Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego stopu aluminium EN AC-46000 na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne oraz jakość wytwarzanych elementów

Limatherm S.A. Limanowa
02.06.17Anna Armuła
Możliwości udziału Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w programie ramowym "Horyzont 2020"

Regionalny Punkt Kontaktowy,Centrum Transferu Technologii PK
23.06.17

Inż. Justyna Straub

Zastosowanie wielowarstwowych powłok polielektrolitowych w profilaktyce kolonizacji bakteryjnej wyrobów medycznych
Politechnika Krakowska
30.06.17
Mgr inż. Paweł Koprowski

Aluminium i jego stopy osiowo-symetrycznie wyciskane ze zmianą drogi odkształcenia wywołaną cykliczną rotacją matrycy (metoda KoBo): Kontrolowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych

Studia Doktoranckie
IMIM PAN
24.08.17
Prof. Werner Skrotzki
Evolution of microstructure, texture and strength during severe plastic deformation of CrMnFeCoNi high-entropy alloy

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie