Seminaria - semestr zimowy 2017/2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

29.09.17
Dr. Oleh Tkachuk
Physiocochemikal bases of formation of wear-and corrosion resistant oxynitride coatings on titanium alloys

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
06.10.17
Mgr inż. Sylwia Terlicka 
Właściwości termodynamiczne stopów z układu Li-Pb-Sb

Studia Doktoranckie IMIM PAN
13.10.17
Mgr inż. Justyna Stolarska-Grzegorek
Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów na osnowie miedzi wzmacnianych nanorurkami węglowymi

Studia Doktoranckie IMIM PAN
20.10.17
Mgr inż. Łukasz Maj
Wielowarstwowe folie wolnostojące do łączenia stopów tytanu

Studia Doktoranckie IMIM PAN
06.11.17 godz. 900
Hakan Ket, Esma Mert
Magnetic glass, lithium-ion batteries and superelastic effect in Heusler based alloys - shared knowledge experience within Erasmus Exchange Programme

Sakarya University, Turcja
10.11.17
Mgr inż. Alexandra Dobosz
Dobór optymalnych materiałów na dno pieca do witryfikacji odpadów radioaktywnych w technologii "zimnego tygla"

Studia Doktoranckie IMIM PAN
15.12.17
Mgr inż. Damian Kalita
Określenie zmian mikrostruktury wysokoentropowych stopów AlCoCrFeNi oraz CoCrFeMnNi w kontakcie z ciekłym aluminium

Studia Doktoranckie IMIM PAN
05.01.18
Mgr inż. Krzysztof Szymkiewicz
Wytwarzanie elektrolitycznych powłok cynkowych na stali oraz ich charakterystyka przy pomocy metod elektrochemicznych i mikroskopu sił atomowych

Studia Doktoranckie IMIM PAN
12.01.18
Mgr inż. Izabela Kwiecień
Wpływ zawartości fosforu na stabilność temperaturową powłok Ni-P osadzanych na miedzi metodą bezprądową

Studia Doktoranckie IMIM PAN
19.01.18
Mgr inż. Krzysztof Pawlik

 Zagrożenia w sieci InternetIMIM PAN
26.01.18
Mgr inż. Miłosz Zabrocki

Badania wpływu geometrii ciągadeł dla różnych wielkości odkształcenia jednostkowego na własności drutów aluminiowych stosowanych w aplikacjach elektrycznych

Studia Doktoranckie IMIM PAN