Seminaria - semestr zimowy 2010/2011

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00


Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

15.10.10

Mgr inż. Jan Czerwiec

Badania właściwości czystych związków chiralnych i achiralnych oraz ich mieszanin pod kątem zastosowań w LCD

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

03.11.10

(środa)

Mgr inż. Agnieszka Jelonek

Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów

polimerowo-ceramicznych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

05.11.10

Dr inż. Wojciech Zakulski

Termodynamika układu Ca-Li

MIM PAN Kraków

19.11.10

Mgr inż. Grażyna Kulesza

Nanostrukturalne materiały termoelektryczne

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

26.11.10

godz.1100

 

II SEMINARIUM SEKCJI METOD BADAŃ MATERIAŁÓW KOMITETU NAUKI O MATERIAŁACH PAN

 "Recent advances in scanning electron microscopy"

Dr Rene de Kloe


Effects of measurement and processing parameters on EBSD data collection

EDAX BV, Holandia


Prof. dr hab. Michał Żelechower

Electron Probe X-ray Microanalysis – analysis before analysis

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Dr hab. inż. Krzysztof Sikorski , prof. PW

Quantitative X-ray microanalysis of the phases smaller than excitation volume

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN

Electron Backscatter Diffraction in Low Vacuum Conditions

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

03.12.10

Gen bryg prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

Zaawansowane technologie materiałowe do systemów bezpieczeństwa

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa

10.12.10

Prof. dr hab. inż. Leszek Zabdyr

Polski udział w projekcie europejskim „COST531:Lead - free solder materials"

  IMIM PAN

17.12.10

Mgr inż. Marta Gajewska

Umacnianie stopów aluminium cząstkami AlN


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

07.01.11

Mgr inż. Tomasz Gancarz

Pomiary właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych ciekłych stopów Sb-Sn-Zn

IMIM PAN

4.01.11

Mgr inż. Honorata Kazimierczak

Elektrochemiczna synteza selenku kadmu

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

21.01.11

Mgr inż. Jagoda Poplewska

Korozja tworzyw metalicznych w środowisku biopaliw

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

28.01.11

Mgr inż. Katarzyna Stan

 


Polimerowe nośniki leków do kontrolowanego dostarczania i uwalniania insuliny 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

04.02.2011

Prof. dr hab. Roman Kuziak

Wprowadzenie do systemu DICTRA

 Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice