Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN - semestr zimowy 2011/2012

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00


 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

 Instytucja

14.10.11

dr inż. Anna Tarasek

Krystalograficzne aspekty formowania się pasm ścinania w silnie anizotropowej strukturze stopu AA1050

IMIM PAN Kraków

18.10.11 (wtorek godz 1445, AGH pawilon B6, sala 01

prof. Ehrenfried Zschech

Energy-efficient microelectronics - The contribution of materials science and engineering.

Fraunhofer Institute for
Non-Destructive Testing IZFP, Dresden, Niemcy

21.10.11

asp. Wojciech Chechelski


SZKOLENIE OBRONY CYWILNEJ: "Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Współpraca społeczeństwa z organami prewencji"

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Prewencji Kraków

28.10.11

mgr inż. Marcela Trybuła

Zastosowanie modelu swobodnej objętości do opisu ciekłych stopów dwuskładnikowych - część II

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

16.11.11

godz. 1100

mgr inż. Jan Czerwiec

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD.

 

18.11.11

dr inż. Wojciech Wajda

Symulacja rozwoju mikrostruktury i tekstury z wykorzystaniem Cyfrowej Reprezentacji Materiału i modelu "Crystal Plasticity"

IMIM PAN, Kraków

25.11.11

mgr inż. Piotr Wyżga

Niekonwencjonalne metody wytwarzania kompozytów TiB2-TiN

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Kraków

02.12.11

mgr inż. Katarzyna Kubok

Bioactive glass/poly(L-lactide-co-glycolide) composite scaffolds for bone tissue engineering

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

09.12.11

mgr inż. Zbigniew Starowicz

Techniczne i ekonomiczne aspekty zamiany energii słonecznej na elektryczną

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

16.12.11

mgr inż. Katarzyna Berent

Charakterystyka struktury i wybrane właściwości ferroelektrycznych materiałów na bazie ceramiki PZT

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

21.12.2011

godz. 900

 

ODBIORY PRAC STATUTOWYCH

IMIM PAN, Kraków

30.12.11

mgr inż. Adam Dębski

Entalpia tworzenia faz między-metalicznych z układu lit-krzem

IMIM PAN, Kraków

13.01.12

mgr inż. Krzysztof Kudłacz

Karbonizacja wodorotlenku wapnia

IMIM PAN Kraków
Uniwersytet Granada-Hiszpania

20.01.12

mgr inż. Piotr Drzymała

Mikrostrukturalne uwarunkowania poprawy właściwości stopów konstrukcyjnych Mg

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

27.01.12

prof. Andrzej Pawełek

Mechanizmy odkształcenia metali, stopów i kompozytów w świetle badań efektów emisji akustycznej

IMIM PAN, Kraków