Seminaria - semestr letni 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub formie wideokonferencji

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

03.03.23 godz.1100

Mgr inż. Arkadiusz ŻydekStruktura i właściwości powłok ochronnych i funkcjonalnych wytworzonych na powierzchni metali
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
23.03.23


Profesor Ragnar Strandbakke


Profesor Aleksandra Mielewczyk-Gryń
Forum Inżynierii Materiałowej

Hydration, stability and electrochemistry of electrode materials for proton for proton ceramic electrochemical cells abstract

Materials and Technologies for Hydrogen Energy - current Gdańsk Tech perspective abstract
SINTEF Industry, Department of Sustainable Energy Technology, Oslo, Norway

Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland
31.03.23
godz. 1100
Jerzy CzachórskiNowości asortymentowe z zakresu dyfrakcji w portfolio Malvern Panalytical
Malvern Panalytical B.V.
21.04.23
godz. 1100
Dr inż. Krzysztof Siemek
Materiały konstrukcyjne do reaktorów termojądrowych steszczenie
Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
28.04.2023
godz. 1100
Mgr inż. Milena Kowalska
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stopów z magnetyczną pamięcią kształtu na bazie Ni-Mn-Ga wytworzonych metodą szybkiej krystalizacji streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
05.05.2023
godz. 1100
Mgr inż. Arkadiusz Szewczyk
Uwarunkowania krystalograficzne oraz mikrostrukturalne efektu MFIS oraz międzymartenzytycznej przemiany w stopach na bazie NiMnGa streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
26.05.2023
godz. 1100
dr. inż. Piotr Kwapisiński
Matematyczna metoda przewidywania udziału struktur kolumnowych i równoosiowych we wlewkach miedzi i jej stopów - seminarium habilitacyjne streszczenie
KGHM
02.06.2023
godz. 1000
Mgr inż. Magdalena Wróbel
Wpływ dodatków stopowych na procesy rekrystalizacji dynamicznej i statycznej w bioabsorbowalnych stopach cynku streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
22.06.2023
godz. 1100
Profesor Diego MantovaniBioabsorbable metals based on Fe, Mg, Zn for the next generation of medical devices: Structure, properties and clinical-relevance
Laval University, Québec City, Canada
26.06.2023 godz. 1100
dr inż. Marcela TrybułaStruktura materiałów krystalicznych, amorficznych i ciekłych na poziomie atomowym w ujęciu metod dynamiki molekularnej i analizy topologicznej - seminarium habilitacyjne streszczenie
IMIM PAN
28.06.2023
godz. 1100
Profesor Mohd Mustafa Al Bakri AbdullahRecent progress in geopolymer construction materials research: processing and performance" wygłosi abstract
Faculty of Chemical Engineering & Technology, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malesia