Seminaria - semestr zimowy 2023/2024

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub formie wideokonferencji

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

20.09.23
(środa)
godz.1100


Profesor Eugen RabkinThermal stability and solid state dewetting of thin films and coatings abstract
Department of Materials Engineering, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.
03.11.23
(piątek)
godz.1100

Profesor Sudipta SealEngineering ceria as nanozyme: Implication in pandemic mitigation abstract
University of Central Florida (USA)
06.11.23 (poniedziałek)
godz.1100

Exploiting Oxygen Defects in lanthanides for biomedical intervention abstract
24.11.23
(piątek)
godz.1100

Profesor Pavel Korzhavy
Atomic and electronic structure of vacancies in transition metal carbides abstract
Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden
29.11.23
godz. 13.00

on-line
profesor Hubert Gojzewski

Forum Inżynierii Materiałowej

Determining the structure-property relationships using AFM techniques: from fossil-derived to sustainable polymers abstract

University of Twente, Enschede, Holandia
dr inż. Adam Piasecki

Forum Inżynierii Materiałowej

Self-lubricating surface layers and composite materials produced by laser alloying and powder metallurgy abstract

Politechnika Poznańska
07.12.23 (czwartek) godz. 1100
dr hab. Magdalena Oćwieja
Wpływ właściwości powierzchniowych nanocząstek srebra i złota na ich aktywność biologiczną oraz potencjał aplikacyjny w nowoczesnych technikach spektroskopowych streszczenie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
07.02.24 (środa)
godz. 1100
Gokul M Pillai
Softmagnetic Multicomponent Alloys: Current Challenges and Opportunities
Dept. of Metallurgical Engineering and Materials Science, Indian Institute of Technology Indore, Indie.
26.02.23 (poniedziałek)
godz. 1100
Profesor Vinod Kumar
Challenges in Development of Lightweight Metallic MaterialsDepartment of Metallurgical Engineering and Materials Science, Indian Institute of Technology Indore, Indie
01.03.23 (piątek) godz. 1100
dr hab. inż. Magdalena Wdowin
Materiały mikro-/mezoporowate na bazie popiołów lotnych i ich zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska streszczenie

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN