Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00


 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

 Instytucja

08.03.2013

 

 

Mgr inż. Tomasz Fic

Niskowymiarowe magnetyki molekularne M(NCS)2L2 (M=Fe, Co; L-ligand organiczny). Współistnienie przejścia metamagnetycznego i powolnych relaksacji magnetycznych.

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

22.03.2013

Mgr inż. Agata Kukuła-Kurzyniec

Wytwarzanie i charakteryzacja amorficzno-nanokrystalicznych kompozytów na osnowie Al i jego stopów

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

26.03.2013

wtorek godz. 900

Mgr inż. Agnieszka Szpak

Superparamagnetyczne nano-cząstki tlenku żelaza (SPION) jako kontrast w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycz-nego (MRI) - synteza i charakte-ryzacja

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

05.04.2013

Mgr Monika Bakierska

Nanokompozytowe materiały elektrodowe dla akumulatorów litowych

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

19.04.2013

Kpt Piotr Sowizdraniuk

Postępowanie po ogłoszeniu alarmów

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

26.04.2013

Mgr inż. Marta Gajewska

Opracowanie kompozytów na osnowie stopów aluminium wzmacnianych cząstkami AlN

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

10.05.2013

Prof. Servet Turan

Atomic Scale (S)TEM Characterization of Grain and Grain Boundaries in Silicon Nitride Based Ceramics

Anadolu University
Turcja

17.05.2013

Mgr inż. Maciej Kopeć


Micellar multilayers - towards stratified polyelectrolyte films

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

24.05.2013

Dr inż. Krzysztof Radwański

Wykorzystanie zaawansowanych metod badań strukturalnych do rozwoju nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei cyfrowej reprezentacji materiału.

Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice

 

05.06.2013

(środa)

Mgr inż. Katarzyna Stan

Stopy aluminium umacniane cząstkami kwazikrystalicznymi

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

21.06.2013

Mgr inż. Honorata Kazimierczak

Electrdeposition of Zn-Mo alloy layers from aqueous citrate solutions

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

28.06.2013

Mgr inż. Jakub Cichoszewski

Metal Assisted Etching for Silicon Solar Cells: Process development, optimization and introduction to industrial scale

Institut für Physikalische Elektronik Universität Stuttgart