Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

 27.02.2015

Mgr inż. Łukasz Maj

Magnetronowo rozpylane powłoki wielowarstwowe Ni/Al oraz Ti/Al - otrzymywanie i własności

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 06.03.2015

Mgr inż. Justyna Stolarska

Odlewanie precyzyjne konstrukcji o strukturze
komórkowej

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 13.03.2015

Dr inż. Janusz Pstruś

Opis procesu zwilżania reaktywnego metali ciekłymi metalami

IMIM PAN

 20.03.2015

Dr inż. Maciej Szczerba

Mechanizm odwrotnego bliźniakowania w wybranych materiałach funkcjonalnych i strukturalnych

IMIM PAN

 27.03.2015

Dr Piotr Panek

Wpływ własności warstw funkcjonalnych i elementów konstrukcyjnych krzemowego ogniwa fotowoltaicznego na jego parametry pracy

IMIM PAN

 10.04.2015

St.kpt dr Piotr Sowizdraniuk

Zadania osób funkcyjnych i pracowników IMIM PAN po ogłoszeniu alarmu. Zasady prowadzenia i zachowania się podczas ewakuacji

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 13.04.2015

poniedziałek godz. 1200

 Dr Chang Kyu Rhee

Research activities of Nuclear Materials Development in KAERI

Korea Atomic Research Energy Institute (KAERI), Daejeon, Korea

 24.04.2015

Dr inż. Anna Góral

Charakterystyka mikrostruktury i właściwości
powłok kompozytowych Ni/Al2O3

IMIM PAN

04.05.2015

poniedziałek godz. 900

Dr Monique Calvo-Dahlborg

Investigation of materials from atom to ton by combination of atom probe tomography with other techniques

Groupe de Physique des Materiaux - UMR CNRS 6634, Francja

Dr Ulf Dahlborg

Structure and microstructure of some amorphous and molten alloys

Universytet Rouen Francja

 08.05.2015

Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz

Analiza mikrostrukturalna i przejść fazowych w materiałach magnetycznie twardych Fe-Cr-Co oraz stopów na bazie Cu poddanych intensywnemu odkształceniu plastycznemu

IMIM PAN

 15.05.2015

Dr inż. Adam Dębski

Badania kalorymetryczne układów z litem lub wapniem

IMIM PAN

 29.05.2015

Dr inż. Zbigniew Świątek

Dyfraktometria defektów w kryształach

IMIM PAN

 22.06.2015

Dr inż. Justyna Grzonka

Charakterystyka heterostruktur otrzymywanych techniką epitaksji z wiązek molekularnych metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska