Seminaria - semestr letni 2016

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

01.04.2016

Dr inż. Maciej Szczerba

"Detwinning" układów osnowa/bliźniak w strukturach regularnych i martenzytycznych

IMIM PAN
08.04.2016

Dr inż. Robert Chulist


Krystalograficzne oraz mikrostrukturalne uwarunkowania dystrybucji wariantów martenzytycznych w stopach Ni-Mn-Ga

IMIM PAN
22.04.2016

Dr inż. Magdalena Miszczyk


Krystalograficzne aspekty zarodkowania i wzrostu ziaren podczas rekrystalizacji pierwot­nej w metalach o sieci RSC

IMIM PAN
10.05.2016 (wtorek godz.900)
Płk lek. Jarosław Foremny
Bioterroryzm - rola niebezpiecznych mikroorganizmów w potencjalnych atakach terrorystycznych. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie

12.05.2016
(czwartek godz. 900

Prof. Hans Flandorfer
New intermetallic anode materials for Li-Ion batteries
Departament of Inorganic Chemistry
Materials Chemistry University of Vienna
13.05.2016
Mgr inż. Marek Witalec

Wzrost epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych związków zawierających punkt Diraca

Studia Doktoranckie IMIM PAN
20.05.2016

Mgr Jakub Fitas


Poszukiwanie nowych ferroelektrycznych ciekłych kryształów do zastosowań w wyświetlaczach nowej generacji

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ
10.06.2016Mgr inż. Dagmara Fronczek
Charakterystyka mikrostruktu­ralna i kinetyczna zjawisk zacho­dzących na powierzchni połącze­nia platerów wytwarzanych z użyciem energii wybuchu

Studia Doktoranckie IMIM PAN
17.06.2016

Mgr Anna Wójcik


Przemiany magneto-strukturalne i efekt magnetokaloryczny w wieloskładnikowych stopach Heusler'a na osnowie Ni-Co-Mn-Sn

Studia Doktoranckie IMIM PAN
24.06.2016

Mgr Anna Wieczorek


Wytwarzanie nowych materiałów scyntylacyjnych do obrazowania J-PET/MR

Studia Doktoranckie IMIM PAN