Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00


 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

  Instytucja

06.09.13

Prof. Bogusław Major

Profesor Jan Czochralski  Wielki Nieznany Patronem roku 2013

 IMIM PAN

20.09.13

Mgr inż. Jagoda Poplewska

Role of low-angle boundaries on microstructural and textural transformations of severely deformed aluminum alloys

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

27.09.13

Mgr Marcin Grobelny

Wpływ dodatków stopowych na właściwości korozyjne bezołowiowych stopów lutowniczych typu Sn-Zn

Instytut Transportu Samochodowego Warszawa

04.10.13

Mgr inż. Piotr Bobrowski

Application of three dimensional orientation microscopy for microstructure characterization

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

11.10.13


Mgr inż. Grażyna Kulesza

Influence of the acid and alkaline texturization processes on basic optoelectronics parameters of the silicon solar cells

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

25.10.13


Mgr inż. Agnieszka Jelonek

Kompozytowy implant kostny o charakterze nośnika leków - projektowanie, synteza oraz badanie wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

08.11.13


Mgr inż. Jarosław Opara

Zastosowanie metody automatów komórkowych i cyfrowej reprezentacji struktury do modelowania dyfuzyjnych przemian fazowych w stopach Fe-C-Mn

Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice

15.11.13

Dr inż. Janusz Krawczyk

Rola mikrostruktury w tribologicznym zużyciu stopów żelaza

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

22.11.13

Mgr inż. Dagmara Fronczek

Wpływ gradientu temperatur na intensywność reakcji związków organicznych ze szkłem

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

29.11.13

Dr inż. Robert Chulist

NiMnGa alloys as a promising functional material

IMIM PAN

06.12.13

mgr inż. Mikołaj Mitka

Badanie właściwości fizykochemicznych AgCrSe2 i Fe2Te3

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

13.12.13

mgr Anna Wójcik

Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytowych materiałów katodowych CCL/Li2MSiO4 (M=Mn,Co)

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

03.01.14

Mgr Jakub Fitas

 Cienkie warstwy ferroelektrycznego ciekłego kryształu dla zastosowania w nowej generacji LCD

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

10.01.14

Mgr inż. Klaudia Trembecka

Automatyzacja stanowiska do nakładania powłok polimerowych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

17.01.14

Mgr Anna Wieczorek

Synteza scyntylatorów polimerowych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

24.01.14

Dr Magdalena
Bieda-Niemiec

Zastosowanie wygrzewania "in-situ" w SEM i TEM do bada­nia stopu aluminium z bimodal­nym rozkładem wydzieleń

IMIM PAN

31.01.14

Mgr inż. Łukasz Zając

 Wpływ orientacji podłoża na własności cienkich warstw perowskitu otrzymanych techniką PLD

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ