Seminaria - semestr zimowy 2016/2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

02.09.2016
Mgr inż. Łukasz Zając
Struktura geometryczna i elektronowa agregatów molekularnych pod kątem zastosowań w ogniwach słonecznych

Środowiskowe Studia
Doktoranckie IMIM PAN i UJ
08.09.2016
czwartek,
godz 1100
Prof. Makoto Shiojiri
Analytical Electron Microscopy Investigation of Some Nanocomposite Powders for Li002Dion Battery Anode Applications

Kyoto Institute of Technology, Japonia

09.09.2016Dr inż. Joanna Małecka
Metody modyfikacji żaroodporności stopów tytanu na osnowie faz TiAl i Ti2AlNb

Wydział Mechaniczny Politechnika Opolska,Opole
16.09.2016
godz. 900

Mgr inż. Mikołaj Mitka


Kompozyty metaliczne wzmacniane cząstkami kwazikrystalicznymi otrzymywanymi w procesie mechanicznej syntezy

Studia Doktoranckie IMIM PAN
16.09.2016
godz. 1130

Prof. Sachiro Kakinoki

Biomaterial surfaces functionable for cells
Kansai University in Osaka, Japonia
30.09.2016
Dr Olena Poliarus
CV

The microstructure and phase characteristics investigation of tribo-functional composite coatings based on NiAl abstract

Frantsevych Institute for Problems of Materials Science
of NASU,Ukraina
04.10.2016 wtorek
godz. 900
Prof. Lynda Amirouche
CV

Phase Field Modelling in Materials Science-relevant examples abstract

Algiers University, Algieria
21.10.2016

Mgr inż. Marta Janusz


Wpływ mikrostruktury nanokompozytowych powłok wielowarstwowych typu Cr/CrN+a:C-H na podłożu węglowo - węglowym (Carbon Fibre Composite) na ich właściwości fizyko-chemiczne abstract

Studia Doktoranckie IMIM PAN
24.10.2016 poniedziałek
godz. 900
Mgr inż. Kamil Bochenek

Materiały na bazie NiAl z dodatkiem renu i chromu wytwarzane metodą metalurgii proszków - alternatywa dla nadstopów niklu? abstract

IPPT Warszawa
04.11.2016
Dr inż. Anna Sypień

Szkolenie ZLB

IMIM PAN
02.12.2016
Mgr Monika Bugajska
Anodowe utlenianie stopów tytanu oraz badanie otrzymanych warstw tlenkowych pod kątem biokompatybilności i cytotoksyczności

Studia Doktoranckie IMIM PAN
09.12.2016 godz. 830
Adwokat dr Marcin Balicki

PRAWO AUTORSKIE

 
16.12.2016
Mgr inż. Agnieszka Brzoza
Wpływ stopnia przerobu na strukturę i właściwości prętów uzyskanych drogą niskotemperaturowej konsolidacji wiórów ze stopu 2099

Studia Doktoranckie IMIM PAN
21.12.2016
 
ODBIORY PRAC STATUTOWYCH

 

13.01.2017

Mgr inż. Aleksandra Kupczyk
Dobór optymalnych warunków obróbki cieplnej prasówki ze stopu 2099 wyciskanej metodą KOBO pod kątem uzyskania wysokich własności mechanicznych

Studia Doktoranckie IMIM PAN
20.01.2017
godz. 830
Adwokat dr Marcin Balicki
PRAWO AUTORSKIE - część II

 
27.01.2017
Dr inż. Marta ŚlęzakWysokotemperaturowe badania reologiczne abstractAkademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i informatyki Przemysłowej