Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00


 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

 Instytucja

21.09.2012

Prof. Marek Kojdecki

Matematyczne modele opisu mikrostruktury krystalicznej oparte na wynikach dyfrakcyjnych badań rentgenowskich i ich zastosowania do badania materiałów

Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Matematyki
i Kryptologii

05.10.2012

Dr Robert Chulist

EBSD characterization of highly mobile twin boundaries in 10M modulated Ni-Mn-Ga martensite

Uniwersytet Techniczny
w Dreźnie

12.10.2012

Dr inż. Roman Major

Metody bioinżynierii w projektowaniu materiałów do regeneracji układu sercowo-naczyniowego

IMIM PAN

19.10.2012

Mgr Marcela Trybuła

Molecular dynamics study of liquid alloys

Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie     IMIM PAN

26.10.2012

Prof. Jan Dusza

 Nanocomposites; characterization and testing

Institute of Materials Research, SAS Słowacja

09.11.2012

Mgr inż. Katarzyna Maksymow

Modyfikacja powierzchni polimerowych elementów do terapii układu krążenia

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

16.11.2012

 Obchody Jubileuszu 60 lat IMIM

30.11.2012

Mgr inż. Tomasz Fic

Badania niskowymiarowych magnetyków molekularnych z rodziny M(NCS) 2L (M=Fe, Co; L - organiczny ligand

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

14.12.2012

Mgr inż. Zygmunt Szulc

Zastosowanie technologii zgrzewania wybuchowego w procesie wytwarzania materiałów warstwowych"

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych "EXPLOMET" S.C. Z. J. SZULC, A. GAŁKA, Opole

20.12.2012

ODBIORY PRAC STATUTOWYCH

04.01.2013

Mgr inż. Wojciech Skuza

Metaloznawcze aspekty zużycia perlitycznej stali szynowej w odniesieniu do stali bainitycznej.

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

18.01.2013

Mgr inż. Monika Słupska

Elektrochemiczne otrzymywanie cienki warstw siarczku kadmu z roztworów kwaśnych

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

25.01.2013

Mgr inż. Maria Grolik

Synteza i badanie właściwości polimerowych podłoży do hodowli komórkowej do zastosowań w okulistyce

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

01.02.2013

Dr inż. Łukasz Major

Analiza TEM mechanizmów zużycia powłok mono- i wielo- warstwowych bazujących na składzie TiN i a-C:H

IMIM PAN

08.02.2013

Prof. Waldemar Wołczyński

Wpływ boru i cyrkonu na powłokę Fe-AL


IMIM PAN