Seminaria - semestr zimowy 2022/2023

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

07.10.22 godz.1100

stacjonarnie
Mgr Adam ByrskiBioaktywne implanty, specyficzne dla pacjenta, zapewniające trwałą rekonstrukcję funkcjonalną streszczenieKrakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
14.10.22 godz.1100

stacjonarnie
Dr inż. Przemysław Kurtyka
Wpływ modyfikacji powierzchni implantu ze stopu Ti6Al7Nb na adhezję i wzrost komórek mięśnia sercowego streszczenie
IMIM PAN
21.10.22 godz.1100

stacjonarnie
Mgr inż. Justyna Więcek
Fotoutwardzalne materiały polimerowe dedykowane do bezpośredniego kontaktu z krwią w warunkach działania sił hydrodynamicznych streszczenie
IMIM PAN
28.10.22 godz.1100

stacjonarnie
Mgr inż. Karolina Szawiraacz
Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów dedykowanych na autologiczne substytuty tkanki streszczenie
IMIM PAN
04.11.22 godz.1100

stacjonarnie
Dr inż. Michał Kubecki

Dr inż. Hanna Purzyńska

Dr hab. inż. Dariusz Woźniak

Dr. inż. Łukasz Poloczek

Dr hab. inż. Krzysztof Radwański

Dr hab. inż. Marian Niesler

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach: zakres działalności, oferta badawcza oraz perspektywy rozwoju  streszczenie

Prezentacja grup badawczych:

Chemii Analitycznej
Badań Materiałów dla Energetyki
Technologii Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów
Symulacji Procesów Technologicznych
Badania Właściwości i Struktury Materiałów
Procesów Surowcowych

Sieć Badawcza
Łukasiewicz - IMŻ
18.11.22 godz.1100

stacjonarnie
Profesor Antonio ChecaThe nanostructure and growth of biominerals
University of Granada Department of Stratigraphy and Paleontology, Granada, Hiszpania
25.11.22 godz. 1200

stacjonarnie
Profesor Sachiro KakinokiHemocompatible surface with novel anti-biofouling molecule for artificial heart development

Department of Chemistry and Materials Engineering,
Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering
Kansai University, Japan

30.11.22 (środa)
godz. 1100

stacjonarnie
Profesor Tamás OllárPlatinum clusters and nanoparticles on the surface of MoS2
Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Institute for Energy Security and Environmental Safety, Surface Chemistry and Catalysis Department, Budapest, Hungary