Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 Termin

 Autor

 Tytuł referatu

  Instytucja

 05.09.14

 Mgr Łukasz Kapłon

 Synteza i charakterystyka scyntylatorów polistyrenowych w zastosowaniu w pozytonowej tomografii emisyjnej

Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN i UJ

 12.09.14

 Mgr Aldona Mzyk

 Multiscale surface functionalization of blood contacting materials

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

 19.09.14

 Mgr inż. Piotr Drzymała

 Microstructural conditions of plastic deformation of Mg-based metal alloys

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN

 03.10.14

 Mgr inż. Marta Janusz

 Wpływ mikrostruktury nanokompozytowych powłok wielowarstwowych typu Cr/CrN+a:C-H na podłożu węglowo - węglowym (Carbon Fibre Composite) na ich właściwości fizyko-chemiczne

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 10.10.14

godz. 9-1300

 Leszek Kazimierski

 Współczesny savoir-vivre

Śląski Instytut Szkoleń Tychy

 24.10.14

 Dr inż. Sławomir Kulesza

 Dr inż. Mirosław Bramowicz

 Metody SPM w badaniach właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie

 07.11.14

 Mgr Sylwia Terlicka

 Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów katodowych LiMn2-xNixO4-ySy dla wysokonapięciowych akumulatorów litowych

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 14.11.14

 Bogusz Kania

 Aktualne możliwości charakteryzacji materiałów technikami rentgenowskimi w ramach pracowni DN-5

 IMIM PAN

 21.11.14

 Mgr inż. Zofia Świątek

 Badanie wpływu elektrolitu i warstwy półprzewodnikowej TiO2 na charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw fotowoltaicznych

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 05.12.14

 Dr inż. Wojciech Zakulski

 How the Associated Committee was born

 IMIM PAN

 19.12.14

 O D B I O R Y   P R A C   S T A T U T O W Y C H

 09.01.15

 Mgr inż. Agnieszka Hara

 Odporność korozyjna podeutektycznych przewodowych stopów Al-Fe

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 16.01.15

 Mgr inż. Paweł Koprowski

 Analiza stabilności temperaturowej stopu aluminium z
serii AA1050 po procesie przeciskania przez kanał kątowy

Studia Doktoranckie IMIM PAN

 23.01.15

 Mgr inż. Mateusz Prokopowicz

 Wpływ zmiennej drogi odkształcenia na własności płaskowników aluminiowych

 Studia Doktoranckie IMIM PAN

 30.01.15

 Prof. Marek Lipiński

 Właściwości optyczne i strukturalne materiałów perowskitowych w zastosowaniu do ogniw słonecznych

 IMIM PAN