Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

25.09.2015
Dr Gabriel A. López
Application of electron diffraction/precession to determine compound crystal structures; a case studied in shape memory alloy composites
Faculty of Science and Technology,
University of the Basque Country, Hiszpania
2.10.2015 Prof. Mihai Stoica
Preparation of bulk metallic glasses

IFW Dresden Niemcy
9.10.2015 Mgr Faiz Muhaffe
Antibacterial Surface Modification for Dental and Orthopaedic Implants
 
Istanbul Technical University
Turcja
16.10.2015

Mgr inż. Patrycja Turalska


Zwilżalność i reaktywność ciekłego gadolinu w kontakcie z tlenkami Y2O3, TiO2 i ZrO2

Instytut Odlewnictwa Kraków
23.10.2015

Dr Anna Wierzbicka-Miernik

Wpływ dodatku niklu na morfologię i kinetykę wzrostu faz w
procesach łączenia miedzi i cyny
IMIM PAN
30.10.2015

Prof. Laurent Delannay

Micro Shear Band Model Predicting the Rotation of Twin Bundles in FCC Polycrystals
Université Catholique de Louvain FRS-FNRS, Belgia
6.11.2015

Mgr inż. Wojciech Skuza


Wieloskalowa charakterystyka zmian zachodzących w strefie połączenia platerów Ti/Cu wytworzonych metodą spajania wybuchowego

Studia Doktoranckie IMIM PAN

20.11.2015

Dr Andrzej PiątkowskiSzkolenie systemowe dotyczące zagadnień związanych z zakresem elastycznym akredytacji
 

27.11.2015

 Jubileusz Profesora Bogusława Majora
 
4.12.2015
Mgr inż. Kamil Badura
Wpływ dodatku palladu na mikrostrukturę strefy rozdziału powstającej w reakcji stopu Ti-6Al-4V z masywnymi szkłami metalicznymi TiCuZrPd

Studia Doktoranckie IMIM PAN

11.12.2015

 Jubileusz Profesora Waldemara Wołczyńskiego 

18.12.2015

 ODBIORY PRAC STATUTOWYCH
 

15.01.2015
 
Mgr Renata Wojnarowska-NowakNanoukłady złota z enzymami - zastosowanie w
biosensorach
Uniwersytet Rzeszowski
22.01.2015
Mgr Katarzyna Gawlińska
Otrzymywanie i badania właściwości fizycznych struktur fotowoltaicznych opartych na perowskitach

Studia Doktoranckie IMIM PAN
29.01.2016

Dr inż. Anna Sypień

Rozwój stopów amorficznych na osnowie tytanu jako materiałów do zastosowań specjalnych
IMIM PAN
5.02.2015

Mgr inż. Anna Jarzębska


Analiza wpływu temperatury wyżarzania na rodzaj i stabilność wydzieleń w odkształconym plastycznie stopie aluminium 6013

Studia Doktoranckie IMIM PAN
12.02.2016

Mgr inż. Monika Słupska

Elektrolityczne otrzymywanie warstw Sn-Zn-Cu z kąpieli cytrynianowych
Studia Doktoranckie IMIM PAN
19.02.2016
Mgr inż. Katarzyna Janik

Kinetyka wzrostu faz w parach dyfuzyjnych Cu-Sn

Studia Doktoranckie IMIM PAN
26.02.2016
Mgr inż. Klaudia Trembecka-Wójciga
Biomimetyczne powłoki na bazie węgla aktywujące komórki w warunkach dynamicznych

Studia Doktoranckie IMIM PAN